Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Var får en bada?

Du får bada nästan överallt. Som riktmärke kan du använda Skogsmulles ord - "inte störa, inte förstöra". Ta också med dig att Allemansrätten medför såväl rättigheter som skyldigheter.

• Allemansrätten gör att man får bada nästan överallt. Den kan dock vara begränsad så att man inte får ha med sig hund eller rida på stranden. Det kan också finnas kommunala föreskrifter som inskränker allemansrätten eller så kan det finnas fågelskydd att förhålla sig till. 

• Markägare har rätt till att vara ostörd inom hemfridszonen (området närmast huset såsom trädgården), visa hänsyn och fråga om du är osäker. 

• Lämna plats om den som äger bryggan behöver den. 

• Även skyddade områden som naturreservat och nationalparker kan inskränka allemansrätten.

• Det finns inget förbud mot att tillfälligt förtöja en båt eller bada vid en brygga som ligger utanför en tomt, förutsatt att den som äger bryggan inte hindras från att använda den. Fråga alltid markägaren om lov.

• Generellt strandskydd gäller vid havet, alla insjöar och vattendrag. Strandskyddet syftar till att ge allmänheten tillgång till stränder och bevara goda livsvillkor för djur och växtliv.

Källa: Naturvårdsverket