Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsmiljö

Naturen är vår arena och den behöver vi värna genom att till exempel skapa bättre förutsättningar för allemansrätten. Friluftsfrämjandets verksamhet bygger på att vi har utrymme att utöva vår verksamhet på platser dit människor enkelt kan ta sig, bland annat av den anledningen verkar vi för tillgänglig friluftsmiljö.

Friluftsfrämjandet Salem är en remissinstans för att granska remisser från olika aktörer och vi lämnar även synpunkter på kommunens detaljplaner. Utgångspunkten för våra synpunkter är Friluftsfrämjandets friluftsmiljöprogram, allmänhetens möjlighet till friluftsliv och lokalavdelningens aktiviteter. 

Under 2020 har vi tagit del av flera detaljplaner från kommunen, men ingen som berör områden där friluftsliv idkas, varför vi inte har lämnat några synpunkter. Däremot har vi svarat på inbjudan till samråd enligt kap 6
miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Kolbotten-Gärtuna, från Vattenfall Eldistribution AB, i augusti 2020. Svaret löd i korthet enligt följande:

”Det aktuella området är mycket attraktivt för friluftsaktiviteter, både inom Friluftsfrämjandets ramar och för privatpersoner och andra organisationer. Vi ser inte att den föreslagna ombyggnationen kommer att förändra frilufts- och naturvärdet i området, så länge tillgängligheten inte blockeras av ombyggnationen. Flera stigar som förbinder olika delar i området korsar eller följer kraftledningsgatan och vi önskar att dessa kan användas under ombyggnadsperioden. Vi är tacksamma om vi får ta del av er tidsplanen för kraftledningsprojektet så att vi kan samverka och informera varandra om de aktiviteter som pågår under samma tider och perioder.”

För frågor kontakta gärna Anna Ridderstad Wollberg, friluftsmiljöombud, telefon: 070 - 508 33 54.