Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Ersbodatorpet

Vi, friluftsfrämjandet i Salem, har ett intresse av att få använda torpet till vår gruppverksamhet och som träffpunkt med allmänheten.  Det skulle kunna bli en plats dit man går och grillar korv, tar skydd från regnet på sin skogspromenad och träffar likasinnade. En plats för förskolorna som bedriver knytte och mulleverksamhet, friluftskafé… ja möjligheterna är många.

Sedan 2010, då den tidigare hyresgästen flyttade ut, har vi i Friluftsfrämjandet haft en diskussion med kommunen om nyttjandet av Ersboda. Trots att ett skriftligt nyttjandeavtal inte är på plats har vi fått uppföra Mullespåret och vi har också, efter avstämning med kommunekologen, fått lov att ordna en fast eldplats.

Kommunen ser ett stort värde i våra aktiviteter, men har inte haft ekonomi att renovera torpet. Dessutom har det funnits diskussioner om att etablera 4H-gårdsverksamhet vid Ersboda. Nu har kommunledningen föreslagit att de ska investera 5 miljoner kronor i Ersboda och samtidigt söka EU-pengar för landsbygdsutveckling.

Friluftsfrämjandets mål är att fortsätta dialogen med kommunen för att bidra till planeringen av verksamheten vid Ersboda och vi hoppas på att kunna utnyttja torpet och dess närmiljö för att främja friluftslivet både för våra medlemmar och för allmänheten.