Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Redovisning av verksamhet

Alla ledare och funktionärer som har intäkter och/eller kostnader ska redovisa dessa med hjälp av den mall som går att ladda ner på den här sidan. Mallen har två flikar, en för redovisning av intäkter och kostnader och en för redovisning av kostnad för bilresa. Grupper med terminsverksamhet redovisar sina intäkter och kostnader i slutet av varje termin. I övrigt kan redovisningar lämnas in när som helst under året. Samtliga intäkter och kostnader från det gångna året ska dock allra senast lämnas in under december månad.

Gör så här:
Ladda ner mallen som Google Doc:
OBS!! Detta funkar endast om du själv har en ett Google konto och GoogleDrive. Om du inte har det använda MS Excel istället

-Klicka på länken så att mallen öppnas. Länk till Google Drive dokument
-Klicka på "File" eller "Arkiv" i översta vänstra hörnet.
-Välj "Make a copy" eller "Kopiera..." i menyn som kommer ner.
-Döp kopian efter eget tycke och smak och klicka på "OK". Nu är filen kopierad till din egen Google Drive.

Ladda ner mallen för MS Excel:
-Klicka på länken så att mallen öppnas. Länk till Microsoft Excel dokument
-Välj "Hämta" genom att klicka på symbolen med en nedåtgående pil mot ett streck högst upp i mitten på sidan.
-Filen sparas i din mapp för hämtade filer.

Fyll i och skicka in redovisningen:
-Fyll i dina utgifter och/eller intäkter i första delen av mallen. Var noga med att sätta ett minus (-) framför utgifter.
-Gör en reseräkning om du har haft kostnader för bilresa i andra delen av mallen.
-Kvitton numreras och sätts fast på ett eller flera vita A4 papper.
-Om du bara har haft intäkter eller om intäkterna överstiger utgifterna betalas överskottet in på Knivsta lokalavdelnings PlusGiro konto 21 00 53-5.
-Om du bara har haft utgifter eller om utgifterna överstiger intäkterna anges det kontonummer du vill ha pengarna utbetaldede till i mallen.
-Den ifyllda mallen kan antingen skrivas ut och lämnas eller skickas med post till lokalavdelningens kassör tillsammans med alla aktuella kvitton, eller skickas som en datafil via E-post till densamma. Om redovisningen skickas via E-post kan bladen med kvitton skannas till PDF och även de skickas elektroniskt.
-Den som använder Google Drive för att fylla i mallen kan välja "File" eller "Arkiv" och i menyn och sedan "E-mail as attachment" eller "E-posta som bilaga..." för att smidigt kunna skicka över redovisningen som PDF till kassören.
-Vid utskrift från Google Docs rekomenderas att man väljer följande inställningar: Inga rutnätslinjer (No gridlines), Faktisk storlek (Actual size) och Stående (Portrait)

Kontaktinformation Kassör:
Johan Törnell
E-post: johan.tornell@gmail.com
Adress: Klockarbacken 9
            741 44 Knivsta
Telefon: 0734-23 91 97