Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Ledarsidan

Information till dig som är ledare i Enköpings lokalavdelning

Äventyrshanteraren
Alla våra aktiviteter, evenemang och träffar ska läggas ut i äventyrshanteraren. Där administrerar vi det mesta runt aktiviteten, t.ex. tar emot anmälningar, betalningar, gör utskick till deltagare och rapporterar statistik. Det är din uppgift som ledare att lägga upp dina aktiviteter, och det ska göras i god tid innan aktiviteten startar.

Betalning vid aktiviteter
För de aktiviteter där medlemsskap krävs och deltagaren ska anmäla sig till äventyret tar vi en deltagaravgift (gäller ej öppna aktiviteter som inte kräver medlemsskap). Deltagaren betalar sin avgift i samband med anmälan. För våra deltagaravgifter se i aktuella dokument nedan. Deltagaren väljer i anmälan att betala sin deltagaravgift antingen via swish eller med ett betalkort. 
Detta gäller från och med 1 april 2022. Behöver du hjälp med hur detta ska göras så hör av dig till susanne-lundgren@hotmail.se

Redovisningar av verksamhet
När en aktivitet är avslutad ska friluftstimmar rapporteras i Aktivitetshanteraren så att föreningen får en rättvisande statistik.

Rapportering för ansökan om stöd från kommunen ska göras för kalenderår till Susanne Lundgren senast 31 januari årligen.

Utdrag ur Belastningsregistret
För att trygga säkerheten för barnen i vår verksamhet måste du som är ledare eller hjälpledare begära ett utdrag ur belastningsregistret från polisen. Utdraget kan du med fördel fota av och mejla till någon av dessa: cecilia.fogelstrom@friluftsframjandet.se eller gun.tidestav@gmail.com Detta ska göras vartannat år. 

Kansli
I vår lokalavdelning har vi ett kansli i Främjarstugan som hålls öppet varje torsdag klockan 18-20 (förutom vissa helgdagar) av ideella funktionärer. Besök gärna kansliet om du vill boka Främjarstugan, behöver låna material eller kopiera till din verksamhet. Du når kansliet även via enkoping@friluftsframjandet.se

Profilkläder och första hjälpenutrustning
När du genomfört din ledarutbildning så får du en ledarjacka, T-tröja och mössa eller keps. Till varje aktivitet ska ansvarig ledare ha med sig första hjälpenutrustning. 
Kontakta gun.tidestav@gmail.com så ordnar hon så att du får detta.

E-post
Som ledare har du möjlighet att få en e-postadress "n.n@friluftsframjandet.se". Denna kan man vidarebefordra till sin egen e-post. Om man anger denna adress i medlemsregistret sänds eventuella medlemsutskick man gör från medlemsregistret angående t.ex. aktiviteter från denna adress och man behöver inte skylta med sin privata adress. 

Guider och ledarmaterial
På hemsidan kan du logga in och där klicka på Mina sidor. Då hittar du material och information av många slag för ledare bl. a guider för hur du hanterar äventyr.

Facebook: Friluftsfrämjandet Enköping
Lokalavdelningens officella Facebooksida följs av många personer, såväl medlemmar som icke medlemmar. Vi vill gärna att du där berättar om vad som händer, har hänt och ska hända på ett positivt och inbjudande sätt för att inspirera fler personer att hitta till vår organisation och verksamhet. Om du vill göra inlägg där så hör av dig till sara.mawe@gmail.com 
OBS! Glöm inte att fråga de personer du fotograferar under en aktivitet om det är OK att de syns i ditt inlägg. Alternativt fota alltid utan att ansikte syns.

Facebookgrupp: Friluftsfrämjandet i Enköping ledare l LEDARE
Lokalavdelningen har en sluten grupp där våra ledare kan dela information och inspiration. Om du vill bli med i gruppen så meddela sara.mawe@gmail.com

GDPR – EU:s Dataskyddsförordning
Det är din skyldighet som ledare som hanterar personuppgifter att känna till innebörden av GDPR. Genom medlemskap i Friluftsfrämjandet accepterar medlemmen att Friluftsfrämjandet sparar medlemmens personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår av följande länk. Ansvaret för hantering av personuppgifter som ligger i Aktivitetshanteraren ligger på Riksorganisationen. Vanliga frågor om GDPR framgår av (inloggat läge) följande länk.

Försäkringar
Alla medlemmar och ledare inom Friluftsfrämjandet är försäkrade genom medlemsavgiften till Friluftsfrämjandet. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Friluftsfrämjandet, dess regioner eller föreningar anordnad verksamhet samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.
Mer information om försäkrigar finns på följande länk. Alla ledare omfattas också av en ansvarsförsäkring.
För skadeanmälan:
1. Ring 0771-960 960
2. Uppge Friluftsfrämjandets avtalsnummer 64750
3. Uppge även ditt medlemsnummer i Friluftsfrämjandet.

Bli Ledare
Ledare kan medlemmar bli som är intresserade av friluftsliv och tycker om att möta människor. Du ska vara en god företrädare för organisationen och vårt varumärke. Alla ledare ska agera i enlighet med vår uppförandekod och värdegrund. Vill du starta upp en verksamhet eller bli ledare i en befintlig? Hör av dig till gun.tidestav@gmail.com

Ledarutbildningar
Du får i de flesta fall starta som hjälpledare tillsammans med en utbildad ledare. Du startar din utbildning med vår interaktiva värdegrundsutbildning (via webb) Introduktion till Friluftsfrämjandet. När du känner att du vill utveckla dig i ditt ledarskap och är redo för att kunna ansvara för aktiviteter så får du gå en grenspecifik ledarutbildning. Ledarutbildningarna står vår utbildningsorganisationen Friluftsakademin för. Lokalavdelningen står för kostnaden för din utbildning och ditt bidrag är din tid och ditt engagemang! Som ledare erbjuds du sen fortbildningar som genomförs lokalt eller regionalt. Vill du gå en utbildning eller fortbildning i regionen anmäler du intresse till din sektionsledare. Här hittar du Region Mälardalens utbildningar och fortbildningar

 

Här samlar vi aktuella dokument för våra ledare

Säkerhet Enköpings lokalavdelning

Styrdokument Alkohol och droger samt tillägg

Checklista/rutin vid kris

Prislista uthyrning kanoter 2024

Deltagaravgifter barnverksamheter 2024

Deltagaravgifter vuxenverksamheter 2024

Nyhetsbrev nr 8 På gång i Enköping

Nyhetsbrev nr 7 På gång i Enköping

Nyhetsbrev 13 april 2023

Nyhetsbrev 14 juni

Inköpsrutin 2024

Nyhetsbrev augusti

Krisdokument

Milersättning

Nyhetsbrev november

Nyhetsbrev mars 2024