Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Friluftsmiljö

Friluftsfrämjandet arbetar aktivt med miljöfrågor och vi har vår huvudsakliga inriktning på frågor som rör friluftsmiljön och allemansrätten. Vår verksamhet är knuten till naturupplevelser, fysisk aktivitet, insikt om naturen som helhet och människan som en del av den. Friluftsfrämjandets anläggning är naturen och en förutsättning för vår verksamhet är allemansrätten. För Friluftsfrämjandet är det särskilt betydelsefullt att det finns god tillgång på friluftsmiljöer nära där många människor bor. Där kan vardagens behov av kontakt med friluftsliv och natur tillgodoses.