Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsfrämjandet arbetar aktivt med miljöfrågor

och vi har vår huvudsakliga inriktning på frågor som rör friluftsmiljön och allemansrätten. Vår verksamhet är knuten till naturupplevelser, fysisk aktivitet, insikt om naturen som helhet och människan som en del av den. Friluftsfrämjandets anläggning är naturen och en förutsättning för vår verksamhet är allemansrätten. För Friluftsfrämjandet är det särskilt betydelsefullt att det finns god tillgång på friluftsmiljöer nära där många människor bor. Där kan vardagens behov av kontakt med friluftsliv och natur tillgodoses.

Allemansrätten

Vill du lära dig om allemasrätten? - för barn 

Vill du lära dig om allemansrätten? - för vuxna

 

Lokala friluftsmiljöfrågor

Skrivelse till Kommunstyrelsen i Enköpings kommun våren 2021: Bredsands badplats - fråga om medgivande till tomträtt

I ett tjänstemannaförslag föreslås Kommunstyrelsen, att upprätta ett tomträttsavtal med Nordic Camping. Med ett tomträttsavtal fortsätter kommunen att äga marken men avhänder sig möjligheten att styra över fastighetens utvecklingen, när avtalet väl är undertecknat.

För att läsa hela skrivelsen klicka på Tomträtt Bredsand.

Tomträtt Bredsand