Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsfrämjandet i Enköping bidrar till hållbarhet

Genom vår verksamhet bidrar vi till Sveriges nationella mål för friluftspolitiken

Syftet med Friluftsfrämjandets verksamhet är att stärka människors möjligheter att vara i naturen och utöva friluftsliv, med allemansrätten som grund. Friluftsfrämjandet i Enköping vill vara ett föredöme inom ekologisk hållbarhet. Vi strävar efter att maximera föreningens positiva inverkan och minimera föreningens negativa inverkan på ekosystemen och klimatet, samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra verksamheter.

Friluftsfrämjandet i Enköping verkar i linje med Sveriges friluftsmål samt de globala 2030-målen och har särskilt fokus på mål 3, 4, 11, 13 och 15. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. De 17 hållbarhetsmålen ska nås före år 2030.

Vår policy för hållbart och inkluderande friluftsliv

Hallå konsument
Här hittar du information och tips för hur du kan konsumera mer miljömässigt hållbart, samt hur olika produkter påverkar miljön.