Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Belastningsregistret

Bästa ledare inom Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning

Enligt beslut på Friluftsfrämjandets riksstämma 2018 ska alla ledare som arbetar med barn inom Friluftsfrämjandet lämna/visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Dessa intyg ska även förnyas minst vart tredje år, för att vara giltiga.

https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-sakerhet/belastningsregister/

Vi i Malmö har begärt detta sedan 2016, men har tyvärr inte haft ett system för att ha kontroll på vilket datum ett intyg lämnades in och därför behöver förnyas. Eftersom vi nu har rutiner för detta ändamål har styrelsen beslutat att samtliga ledare som lämnade in intyg före december 2018 ska skicka in ett nytt intyg. Detta gäller samtliga ledare, hjälpledare, funktionärer, styrelsemedlemmar och andra som arbetar med barn i Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelnings regi. Styrelsen ser detta som ett naturligt led i kvalitetssäkringen av vår verksamhet. Samtliga intyg måste vara styrelsen till handa innan 2 februari 2020. De ledare som inte skickat in i tid kommer att förlora ledarrabatten för sin(a) barn, tills dess att intyg skickats in. Att inte skicka in sitt utdrag ur belastningsregistret kommer i förlängningen innebära att man inte får arbeta med barn inom Friluftsfrämjandet i Malmö.

Utdraget beställer du från polisen via: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf

Formuläret ska sändas till Polismyndigheten. Polisen godtar även din begäran inskannad och skickad som e-post.

Du skickar in ditt intyg

När du fått ditt utdrag från polisen tar du helt enkelt kuvertet från polisen och stoppar det, om möjligt oöppnat i ett annat kuvert som man skickar till Friluftsfrämjandet Malmö, Box 8032, 200 41 Malmö

Genom att skicka in utdraget på detta sätt går man med på att vi förvarar utdraget fram tills styrelsen har möjlighet att hantera det, och även att det förstörs efteråt (vi kommer inte skicka tillbaka utdrag). Skulle det finnas något på utdraget kommer vi förvara utdraget tills vi kontaktat personen i fråga.

Har du några frågor är du mycket välkommen att kontakta någon i styrelsen eller kansliet.

Å styrelsens vägnar,

Joachim Lövin

joachim.lovin@friluftsframjandet.se