Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Belastningsregistret

Bästa ledare inom Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning

Enligt beslut på Friluftsfrämjandets riksstämma 2018 ska alla ledare som arbetar med barn inom Friluftsfrämjandet lämna/visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret.

Styrelsen i Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning har sedan hösten 2016 begärt in intyg från alla ledare, funktionärer, styrelsemedlemmar och andra som arbetar med barn inom Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelnings regi ska visa utdrag från belastningsregistret. Styrelsen ser detta som ett naturligt led i kvalitetssäkringen av vår verksamhet.

Ledare beställer utdrag från polisen via: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf

Formuläret ska sändas till Polismyndigheten. Polisen godtar även din begäran inskannad och skickad som e-post.

Du skickar in ditt intyg

Då tar man helt enkelt kuvertet från polisen och stoppar det, om möjligt oöppnat i ett annat kuvert som man skickar till Friluftsfrämjandet Malmö, Box 8032, 200 41 Malmö

Genom att skicka in utdraget på detta sätt går man med på att vi förvarar det utdraget fram tills styrelsen har möjlighet att hantera det, och även att det förstörs efteråt (vi kommer inte skicka tillbaka utdrag). Skulle det finnas något på utdraget kommer vi förvara utdraget tills vi kontaktat personen i fråga.

Styrelsen hoppas att alla ser positivt på vårt mål att erbjuda en bra kvalitet och säkerhet för vår verksamhet. Har du några frågor är du mycket välkommen att kontakta ordförande Mats Sihvonen.

Å styrelsens vägnar,

Mats Sihvonen

Mats Sihvonen, mats.sihvonen@ncc.se