Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

GDPR

VILLKOR GDPR FRILUFTSFRÄMJANDET MALMÖ LOKALAVDELNING

2021-12-15

Friluftsfrämjandet Malmö lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. När du anmäler dig/ditt barn till vår verksamhet ger du ditt godkännande du till att Friluftsfrämjandet i Malmö sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan. Observera att personuppgifter sparas separat av Friluftsfrämjandet på nationell nivå och Friluftsfrämjandet lokalt. Villkor för medlemskap i Friluftsfrämjandet hittar du på www.friluftsframjandet.se

All hantering sker enligt GDPR, om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. 

Vilka personuppgifter som behandlas

Friluftsfrämjandet Malmö hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller från Friluftsfrämjandets Riksorganisation. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress och telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalavdelning.

För medlemmar som informerat kring sjukdomar/allergier i samband med anmälan eller via information till ledare i verksamheten gäller även att vi sparar uppgifter om kroniska sjukdomar, allergier och kostpreferenser (t ex vegetarisk kost).

Vad vi använder dina personuppgifter till

Vi behöver dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap och ge dig information. Uppgifterna används även vid närvarorapportering för kommunala och statliga bidrag.

Personnummer behövs vid incidenter som kräver kontakt med sjukvården. Som nämnts ovan samlar vi in information om medlemmars kroniska sjukdomar, allergier och kostpreferenser för att kunna ge barnen säkra och trivsamma friluftsupplevelser.

Ytterligare behandling om du är ledare

Om du har ett ledaruppdrag, sparar vi dina personuppgifter samt uppgifter om ledarhistorik som krävs för att administrera och garantera att dina ledarkompetenser inte försvinner, registrera dina utbildningar och hantera underlag för meriteringar inom Friluftsfrämjandet.

Personuppgifter om dig som funktionär

Om ditt medlemskap innefattar aktiviteter där du är funktionär eller förtroendevald, kan uppgifter såsom ditt namn, dina kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du ska kunna fullborda dina uppdrag. Din ledar- eller funktionärsbehörighet avgör i vilken utsträckning du har tillgång till info från medlemsregistret.

Lagring av dina uppgifter

Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparar vi i vårt medlemsregister. Då Friluftsfrämjandet har en rad utmärkelser samt att många medlemmar som upphör att vara medlemmar återvänder, lagrar vi dina personuppgifter för att behålla din medlemshistorik - även om ditt medlemskap upphör. Vi sparar uppgifterna upp till två (2) år efter senaste förfallodatum på fakturan och ett (1) år från intresseanmälan.

Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Friluftsfrämjandets riksorganisation eller så kan du höra av dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att bli glömd. Vi raderar då dina personuppgifter men då avsäger du dig också rätten till medlemskap, utmärkelser, meritförteckningar och annan medlemshistorik. Dock arkiveras betalda fakturor samt närvarostatistik enligt krav från myndighet.

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. analys, distribution av Magasin Friluftsliv eller andra tjänster för att upprätthålla och tillämpa våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Friluftsfrämjandet samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES.

Distansavtalslagen

Du har alltid 14 dagars ångerrätt när du tecknar ditt medlemskap på friluftsframjandet.se eller via telefon. Om du ångrar ditt köp ber vi dig kontakta vår medlemsservice per mail  medlem@friluftsframjandet.se eller telefon 08-447 44 40 innan ångerfristen går ut. Om du vill kan du använda dig av Konsumentverkets standardformulär som du hittar på Konsumentverkets hemsida. Återbetalning av betald medlemsavgift görs till dig så snart som möjligt efter att du meddelat medlemsservice att du vill ångra ditt köp.