Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

"Hur skriver man en motion?"

2023-02-06

Som medlem i Friluftsfrämjandet kan du vara med och påverka på många olika sätt. Du kan diskutera frågor med din ledare. Du kan också ta kontakt med din styrelse och diskutera dina förslag och synpunkter. Ett annat sätt är att skriva en motion till föreningens högsta beslutande organ, lokalavdelningens årsmöte, till Regionstämma samt Riksstämman.

Motioner till regionstämman skickas till regionmalardalen@friluftsframjandet.se 

Så här står det i våra stadgar: 
"Förslag till ärenden att behandla vid Regionstämma avges skriftligt till Regionstyrelsen senast tre veckor före stämman. Varje medlem och lokalavdelning inom regionen har rätt att lämna in förslag. Förslag från medlem insändes via lokalavdelning med dess utlåtande."