Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Vandringar våren 2020

Rapport från våren 2020

 
Lördag 16 maj
Friluftsfrämjandet var ute på vandring. Hela 20 vandrare samlades vid Värmbols idrottsplats på lördagsmorgonen den 16 maj. Vi tittade bort mot radhusen på Hästskovägen. Där låg Värmbols gård, som omtalas i en skattelängd redan 1535. 1953 läggs gården ner. Det skulle byggas bostadshus. Mangårdsbyggnaden flyttades till hembygdsområdet vid Djulö.
    Vi började vår vandring ner mot vattnet förbi Värmbols industrier. Hösten 1872 startades Värmbolsfabriken efter kunglig invigningsfest. Vi gick över den nya Östdalsbron, som invigdes i december 2015. I Östdals Hage var det flera vandrare, som haft härliga upplevelser. 1966 var det publikrekord, då ca 3000 personer kom och betalade sex kronor i inträde för att lyssna till Sven-Ingvars orkester.  Åren 1949 - 1986  arrangerades 300 danser.
     En kort vandring och vi var framme vid gården Ödesdal eller Östdal, som det heter i dagligt tal. Gården nämns i en handling 1432. De sista som brukade gården i 56 år fram till 1974 var Kerstin o Ivar Gustavsson och där växte hembygdsforskaren, journalisten mm Erik Östdal Gustavsson upp. När vi passerade Ödesdal var det full fart på hästarna. 
    Vår vandring fortsatte på skogsvägar utmed odlad mark och på stigar i skogen. Det var skönt vandringsväder med sol och lagom temperatur.  Vi passerade gården Hofmanstorp, som nämns i skrift första gången 1553. Gården brukades till 1967, då jorden lades till Backa gård. Vi gick stigen norrut, den gamla landsvägen, mot Stenhustorp. Vi gick på bron alldeles intill. Nu rinner inget vatten under bron längre, men bron är så tjusig. (se bild ovan) I Stenhustorp bodde mjölnaren till den kvarn, som låg strax nedanför huset. Då var det full fart på vattnet från sjön Viren ned till Backasjön. Kvarnen var igång mellan 1807 och 1880. 1880 sänktes sjön Viren två meter och sen rann det inget mer vatten under broarna och ingen kvarn var igång.
    Efter att ha kollat på den tjusiga bron, traskade vi uppför Dunderbacken och där uppe var det skapligt lä, så det blev en kaffepaus. Oxarna drog tunga lass med marmor upp och nedför backen. Nerför var det riktigt jobbigt, så man hade rep och talja fäst i en stor gran för att kunna bromsa de tunga ekipagen. För oss gick det bra både upp och ned  i Dunderbacken och vi stannade till på den lilla ön mellan de två fårorna med vattnet från Viren till Lillsjön. 1632 etablerades där ett stångjärnverk. Det var mycket folk, som arbetade i Krämbol i mitten av 1800-talet så det var en av de folkrikaste orterna i Sörmland. När Virens vattennivå sänktes två meter 1880 fick bruksepoken ett abrupt slut.
    Vandringen fortsatte på Krämbolsleden och vid ettsnåret var vi tillbaka på startplatsen efter en dryg mils vandring. Vi konstaterade att det finns mycket historia i vår närhet och en härlig natur, som inbjuder till fina vandringar. 
   Historisk fakta har jag hämtat från Östra Vingåkers Hembygdsförenings sockenbok. Ett fantastiskt jobb som är nedlagt och med så mycket intressanta fakta. Tack!
Sven Envall
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Lördagen den 25 april var säsongens första heldagsvandring med Friluftsfrämjandet i Katrineholm. Under rådande omständigheter kommer våra vandringar under våren att utgå från någon plats inom tätorten så ingen samåkning i bil behöver ske. Vi var sju deltagare som samlades den här lite småkyliga morgonen vid kyrkan på norr. Vi startade med att gå den härliga björkallén genom bostadsområdet vid Gersnäs, bron över stora vägen och vidare mot gårdarna Gersnäs och Näset. Vid Näsets gård vek vi av mot Näsnaren och gick stigen utefter sjön. Naturen var fullständigt översvämmad av vitsippor, vi såg även några blåsippor och liljekonvaljer som var på gång och ut över sjön såg vi ett stort antal svanar som simmade omkring. I en backe vid Påvelstorp tog vi den första lite längre rasten. Solen hade nu brutit igenom molnen så det blev en riktigt skön rast. Vi fortsatte vandringen genom hagen och vidare in på en skogsstig. Efter någon kilometer kom vi ut på grusvägen, gick förbi Uddgölet och Gatbol. Här vände vi söderut genom att gå skogsvägen mot Gammaläng, över ett hygge, förbi en plats där vi såg att det legat en gård. Fruktträd, syrenbuskar och rester av husgrund vittnade om gården. När vi passerat Gammaläng blev det grusväg och skogsväg en dryg kilometer innan det var dags för nästa fikarast. Vi satte oss på muren från resterna av en annan gård, Gummetorp. Efter välbehövlig vila och mat i magen gick vi vidare och anslöt till stigen utefter Näsnaren. Sedan tog vi samma sträcka, som vi gått tidigare, tillbaka till kyrkan på norr. Vi var överens om att det varit perfekt väder för vandring, "lagom" temperatur, ganska mycket sol och bara svaga vindar. Blommor vi sett var allt ifrån den tidiga tussilagon, till blåsippor, vitsippor, viol, humleblomster till knoppiga liljekonvaljer.
Gerd Rehnberg.