Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Remissvar och yttranden

Friluftsfrämjandet är en remissinstans, vilket innebär att vi får möjlighet att yttra oss i ärenden som berör till exempel friluftsmiljö. Så här arbetar vi med remisser.

Friluftsfrämjandet är en så kallad remissinstans. Det innebär att vi får möjlighet att uttrycka vår åsikt i ett remissvar i ärenden som berör den friluftsmiljö som vi har verksamhet i. Friluftsfrämjandet kan svara på dessa remisser utifrån lokal, regional eller nationell nivå beroende på typ av ärende.

Vad är ett remissvar?

Varje år skickar bland annat myndigheter, landsting och kommuner ut betänkanden, utredningar och andra förslag på remiss. I den svenska grundlagen står det att regeringen måste samla in upplysningar och yttranden från de myndigheter som besluten handlar om. Organisationer, föreningar och personer ska också få säga vad de tycker. 

I Friluftsfrämjandet innebär det i praktiken att lokalavdelningarna skriver remissvar på lokal nivå och regionerna skriver remissvar på regional nivå. Riksorganisationen svarar på remisser som berör flera regioner, hela landet eller generella förhållningsfrågor såsom allemansrätt.

Remissvar