Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Meningsfull fritid

Att vistas i naturen har många positiva effekter på hälsan. Men steget ut i naturen kan vara stort. I projektet Meningsfull väntan (2017-2019) har våra lokalavdelningar haft möjlighet att få stöd för aktiviteter som fokuserat extra på inkludering, mångfald och nya målgrupper. Att ha tillgång till natur och friluftsliv oavsett ekonomisk, social eller kulturell bakgrund tycker vi är en självklarhet. Runt om i hela landet sker dagligen äventyr, i stort och smått, för nybörjare och för de som kan lite mer - det är vad ett friluftsliv för alla betyder för oss.

Genom hela organisationen

Vår vision är "världens bästa friluftsupplevelser för alla" och det verkar vi för i alla våra äventyr. Genom projektet Meningsfull Väntan fick vi möjlighet att fokusera extra på människor där relationen till naturen kanske inte varit en självklarhet, vilket gör att hen står långt från friluftslivet. Vi ser att genom aktiviteter i naturen ökar vi deltagarnas kännedom om sitt närområde och det skapar i sin tur nya socialt sammanhang över tid. Vi gör helt enkelt det vi alltid gjort, erbjuder ledarledda friluftsaktiviteter med skillnaden att ännu fler får en meningsfull fritid, mår bättre, känner sig delaktiga i samhället.

–Jag brinner för friluftslivet. Eller nej! Jag brinner för att dela med mig av det. Det finns så många människor som inte har en naturlig ingång till naturen och med mitt engagemang vill jag göra det tillgängligt framförallt för fler unga t.ex de som är nya i Sverige eller av någon annan anledning kan behöva en ”puff” till friluftslivet. För mig är friluftsliv glädje, gemenskap, äventyr, frihet, familj…något som jag vill att alla ska få chansen att ta del av. "

    /Anna Ahlström, ledare naturparkour och fjäll, Tyresö lokalavdelning 

 

Aktiviteter landet runt  

Friluftsfrämjandets lokalavdelningar och våra ledare har visat att naturen och friluftsliv har fantastiska förutsättningar att bidra till integration. Genom en mängd olika lokala friluftsaktiviteter, under årets alla årstider bidrar vi gemensamt till en meningsfull fritid, språkutveckling och delar kunskap om vår natur och allemansrätt.

Vill du läsa mer om projektet, klicka här. 

Några av våra lokalavdelningar berättar.

Så gör vi för att välkomna fler

a a a Låga trösklar
Utbudet i verksamheten behöver innehålla aktiviteter som kräver liten eller ingen förkunskap, exempelvis enkel naturvandring. Erbjuda tillgång till/lån av utrustning om sådan krävs​.
Tillgänglighet
Alla har inte tillgång till egna färdmedel. En tillgänglig aktivitet är den som ligger tätortsnära. Att säkerställa att kommunala färdmedel finns till och från aktiviteten. Erbjuda samåkning är ett alternativ.
Samverkan
Att samarbeta med andra organisationer och föreningar, verksamheter så som språkcaféer, skolor, myndigheter skapar bästa förutsättningarna för att genomföra aktiviteterna och nå nya målgrupper.
Sprid & inspirera
Att berätta och dela erfarenheter och exempel är många gånger avgörande för att inspirera fler. Aktivt stödja ambassadörer för inkludering och mångfald för att nå fler både ledare och deltagare.

aktuella frågor och projekt