Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Att möta nya målgrupper

Att starta upp aktiviteter för nya målgrupper kan kännas stort och nytt, och här delar Finspångs lokalavdelning med sig av hur de samverkat med skolan och arrangerat friluftsdagar.

Friluftsfrämjandet i Finspång har tillsammans med en gymnasieskola i kommunen genomfört friluftsdagar för nyanlända ungdomar med syfte att bredda de nyanlända ungdomarnas kontaktyta mot det nya samhället, ge dem verktyg för att kunna ha en meningsfull och berikad fritid med inriktning på friluftsliv, samt erbjuda ett utökat vuxenstöd. 

Till att börja med är det viktigt att ni i lokalavdelningen beslutar på vilket sätt ni vill bidra till integration och identifiera vilka ni vänder er till. Bilda därefter en liten grupp, 2-4 personer, med intresse att driva och starta igång verksamheten. Börja söka efter lämplig kontaktperson att inleda en dialog med, och presentera er och berätta vad ni står för och vad ni skulle vilja göra. Vår kontaktperson var en elevcoach  på gymnasieskolan. Bolla idéer och uppslag till aktiviteterna med kontaktpersonen, och det är bra om kontaktpersonen eller annan känd person för gruppen är delaktig, engagerad och närvarande vid aktiviteter. 

När ni hittat lämplig samarbetspartner är det dags att bestämma var och när ni tänker bedriva verksamheten. Fundera kring vilka praktiska arrangemang som krävs för att programmet ska gå att genomföra och tänk igenom klädsel och utrustning som kan tänkas behövas. Bestämma vad verksamheten får kosta att genomföra, och vem som har ansvar för vilka kostnader. Sök finansiär vid behov. Klargör även ansvarsfrågan för verksamheten om något oförutsett skulle inträffa. 

Nästa steg är att presentera projektet brett i lokalavdelningen så att ni kan engagera tillräcklig med medlemmar för att kunna genomföra aktiviteterna. För att deltagarna ska känna att de får ett utbyte det vill säga möjlighet att prata/fråga/lära är det viktigt att engagera många funktionärer i aktiviteter. Ju fler personer desto fler direkta spontana kontaktytor finns.

 

Under aktiviteten är det viktigt att inte komplicera språket då ordförrådet kan vara begränsat så använd gärna blädderblock och skriv gärna ord, rita bilder eller visa praktiska exempel. Se också till att ha gott om tid för aktiviteterna så ni kan engagera alla deltagare. Det är lätt att ambitionen blir för stor och man vill få med fler aktiviteter och möjligheter för deltagarna än vad tiden räcker till. Var vaksam på att det inte blir för mycket, låt aktiviteterna gärna ta tid och planera med ”luft”. 

aktuella frågor och projekt