Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Projektsammanfattning 2016-2017

Projektet Meningsfull väntan startades upp våren 2016 och växte fram utifrån lokalavdelningarnas intresse att vilja göra något för asylsökande och nyanlända på sin ort och använda sig av de verktyg och den kunskap som redan finns i den befintliga verksamheten.

Med stöd av Skandia – idéer för livet startades Meningsfull väntan upp på fyra platser. Först ut var Friluftsfrämjandet i Tyresö, Södra Roslagen, Uppsala samt Lund. Aktiviteterna sträckte sig från Öppna skogsgläntan till integrationsvandringar, samtliga med målet att skapa ett glädjefyllt möte med svensk natur och kultur.

Skattjakt, Öppna skogsgläntan och Naturparkour

I Tyresö lokalavdelning bjöds barn och unga från ett asylboende in till att träna Naturparkour och upptäcka den fina naturen tillsammans. I Södra Roslagen fick asylsökande barnfamiljer genom Öppna skogsgläntan träffa föräldralediga med barn i närområdet. I Lund genomförde de i den ordinarie verksamheten familjeträffar med fokus på lek och lärande i naturen, men också kunskap om allemansrätten och närmiljön. I Uppsala anordnades skattjakt för barn och integrationsvandringar för vuxna. 

Projektets omfattning

Under projektets nio första månader nådde vi ut till närmare 2 000 personer i åldrarna 0-85 år.

Projektet finansierades av Skandia: idéer för livet.

aktuella frågor och projekt