Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

För världens bästa friluftsliv, tillgängligt för alla

Friluftsfrämjandet handlar om så mycket mer än Sveriges största utbud av ledarledda friluftsaktiviteter. Vi är även en organisation med en tydlig agenda i frågor som rör barns hälsa, friluftsmiljö, allemansrätten och stadsplanering.

Självklart älskar en stor majoritet av våra medlemmar att ta del av vårt breda aktivitetsutbud, men många löser också medlemskap i syfte att stödja vår verksamhet och de frågor vi jobbar för.

För lika mycket som Friluftsfrämjandet handlar om upplevelser och äventyr, är vi en organisation med en tydlig agenda i frågor som rör barns hälsa, friluftsmiljö, allemansrätten och stadsplanering. Vi är inte en ideologisk aktör som står på barrikaderna, i stället förespråkar vi dialog, samverkan och samförstånd utifrån insikten att samhället vi delar med varandra, består av en rad olika intressen och att ju mer vi förstår varandra, desto bättre lösningar kan vi hitta som passar alla. Pragmatism till trots – varje gång världens bästa friluftsliv hotas är vi dess främsta försvarare.

Friluftsliv skapar hälsa och livsglädje

Ju tidigare i livet du får kontakt med och lär dig om naturen, desto mer sannolikt att du kommer njuta friluftslivets fördelar som vuxen. Tyvärr har alla människor inte samma möjligheter att komma ut i naturen, av orsaker så varierade som socioekonomiska faktorer, funktionsnedsättning och ogenomtänkt stadsplanering i urbaniseringens fotspår.

Så många som möjligt ska kunna ta del av friluftsliv

En vilja som genomsyrar hela organisationen är att så många som möjligt ska kunna njuta av friluftslivet – nu och i framtiden – oavsett om man är medlem eller ej. Denna vilja har en direkt inverkan på vad vi tycker och vill i alla frågor som rör friluftslivets förutsättningar.

Därför verkar vi politiskt för att Sverige ska ha en god friluftsmiljö med hög biologisk mångfald och hållbar utveckling, en god tillgång till naturen för allmänhetens utövande av friluftsliv samt visionär stadsplanering, förskolor och skolor som inkluderar friluftsliv i läroplanen.