Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Bakgrund

Här kan du läsa mer om bakgrunden till projektet FRALLA - friluftsliv för alla. (Projektet byter i sin leveransfas hösten 2019 över till namnet: Allergisäkra äventyr.)

Alla barn och unga oavsett förutsättningar har rätt till utevistelse, rörelse och en aktiv fritid, en av de viktigaste folkhälsofrågorna inför framtiden. Naturen ökar motivationen till fysisk aktivitet, stärker immunförsvaret och reducerar bland annat stress.

Många barn och unga med allergier upplever ett utanförskap, känner sig annorlunda och avstår från sociala aktiviteter av rädsla för allergireaktioner. Ofta beror det på bristande kunskap och förståelse om allergierna samt hur man kan anpassa en aktivitet efter särskilda behov.

Besvär hos barn med astma och allergi kan variera väldigt stort. En del har endast lindriga besvär under delar av året medan andra har besvär året runt och måste medicinera mycket för att överhuvudtaget kunna klara vardagen. När det gäller sociala aktiviteter utomhus är barn med astma, svår pollenallergi, svår matallergi och barn med svår pälsdjursallergi extra drabbade och får ofta avstå aktiviteter som är utomhus och/eller tillsammans med andra. Många gånger skulle dessa barn dock kunna delta i aktiviteterna med hjälp av bra planering, hänsyn från andra och kunskap hos arrangören om lämpliga anpassningar.

Syfte och projektmål

Projektet FRALLA ska leda till ökad kunskap om medicinska funktionsnedsättningar som kan vara till nytta i framtida verksamhet för ett ökat deltagande i friluftsaktiviteter. Det kan i sin tur bidra till att bryta utanförskap, minska oro och stärka livskvalitet hos barn och ungdomar.

Målet är att genom projektet skapa enkla koncept för trygga dagläger och annan friluftsverksamhet. Men också utveckla fortbildningsmaterial gentemot ledare, när det gäller ökad förståelse för barn med olika former av medicinsk funktionsnedsättning.

Projektfinansiär och projektägare

Våren 2017 beviljade Svenska PostkodLotteriet totalt fyra miljoner kronor till projektet FRALLA (Friskare liv i naturen). Projektet är treårigt.

FRALLA är ett partnerskapsprojekt där Astma- och Allergiförbundet är huvudsökande och Friluftsfrämjandet, genom Friluftsfrämjandet Region Öst, medsökande. 

Läs Astma- och allergiförbundet.

Läs artikeln i Friluftsfrämjandets huvudnyhetsflöde om samarbetsprojekt.

 

Mer information

Tillbaka till FRALLAs startsida

FRALLAs startsida