Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Järnvägen

Järnvägen, den gamla forvägen mellan järnbruken är en 200-årig epok som nu endast är ett minne blott.

”Järnvägen” kallas i folkmun den gamla transportleden mellan Graninge och Sollefteå bruk. Den nyttjades under mer än 200 år från 1680-talet till mitten av 1890-talet. Här forslades med hjälp av hästforor tackjärn från Sollefteå bruk till Graninge bruk – därav namnet ”Järnvägen”. Från Graninge fraktades sedan stångjärn och andra smidesprodukter tillbaka till Sollefteå.

Graninge bruk är ett av länets äldtsa bruksmiljöer och stod färdigt redan 1677. Historien berättar att redan 1673 skapades ett specialprivelegium i syfte att lokalisera järnbruk i Norrland, där det ännu fanns stora orörda skogsområden. Det blev nämligen billigare att frakta malm än den motsvarande mängd kol som åtgick till förädling av densamma. Mot denna bakgrund får man se friherre Carl Sparre erhålla privelegium för ”Järnbruk av masugn och hammare i Graninge”.

Malm och Livsmedel erhölls utifrån. Malm behövde införskaffas från andra orter, främst från UTÖ i Stockholms södra skärgård; en transportsträcka på cirka 60 mil. Större skepp kom i bästa fall upp till Hammar i Ångermanälven. Där tvingades man lasta om på pråmliknande båtar, försedda med mast och segel, benämnda haxar.

imageqt6au.png

Bild från slutet av bruksepoken gissningsvis 1880-tal, järntackor under upplagring på "lastlaven"" vid Bruksåns utlopp. Järntackorna har säkerligen kommit med haxar från Bollsta masugn och skall troligen transporteras till Graninge. (Bilden är hämtad från Sollefteå bilddatabas)

Lång och tidskrävande transportväg. Beroende på vindförhållandena, kunde haxfärden upp till Sollefteå lastageplats ta två till tre veckor. Där efter återstod närmare tre landmil över skogar, sjöar och myrar till Graninge. På samma sätt transporterades och tillhandahölls livsmedel som avräknades på lönen av bruksägaren. Lasterna var mycket tunga och krävde således många dagsverken för att transporteras. Redan 1684 tecknade Sparre ett kontrakt med ägarna av Utö gruva om en årlig leverans av 2000-2500 skeppspund. Det motsvarar ca 340-425 ton malm. Utifrån dessa siffror kan det antas att det krävdes ca 1500 dagsverken för att transportera malmen vidare till Graninge från Sollefteå.

image5nv7j.png

Bild från Ådalen, Sollefteå bruk - ett utvecklingsförslag

Järnvägen – forvägen mellan bruken Från Sollefteå fraktades nu malmen och sedermera tackjärnet tillsammans med livsmedel vidare till Graninge på vintervägen. I motsatt riktning fraktades stångjärn och andra smidesprodukter som inte fick avsättning direkt vid bruket i Graninge. Upp till 100 hästar lär samtidigt ha betjänat denna livsnerv mellan bruken, visserligen kanske inte i samma riktning. Ungefär halvvägs längs sträckan bytte man nämligen forlass och återvände. Den myr som ligger på ungefär halva sträckan, där fororna möttes och växlade lass, har av detta skäl kommit att kallas för ”Ombytet”.

Källa text: Sollefteå Hembygdsförenings tryckta skrifter om Järnvägen.

Ombytet utgör idag ett populärt utflyktsmål vintertid längs hallstaski´s fantastiska spårsystem. Här finns ett av för området flera vindskydd placerat i bästa solläge. Det är idag svårt att förstå vilken historisk epok som varit föremål för platsen. Idag är det endast namnet som minner om den forna bruksepoken och områdets betydelse för brukens överlevnad i drygt 200år.

Projektet Norsjön-kultur och friluftsliv

Friluftsfrämjandet i Sollefteå har tack vare projektpengar från Naturvårdsverkets Lokala Naturvårdssatsningar, LONA och Sollefteå kommun kunnat genomföra och förverkliga idéerna om att tillgängliggöra Norsjöområdet ytterligare. Projektet har som mål att sammanfläta områdets kulturhistoria med dess fantastiska möjligheter för friluftsliv.

Med hjälp av projektet har ett nytt skidspår till Norsjöstugan dragits fram och en enklare renovering av stugan samt rastplatser med informationsskyltar har sats upp längs spåret. För att verkligen sätta Ombytet och dess kulturhistoria i blickfånget har Friluftsfrämjandet valt att placera en tidstypisk häst med efterföljande forsläde på platsen.

Hästen som vi valt att döpa till FORA har Björns motorsågskonst utanför Göteborg tillverkat. För att möjliggöra denna specifika satsning runt ombytet har även ICA Kvantum Sollefteå och SCA varit med och sponsrat.

Skidspåren på myrarna runt om är fantastiska och måste upplevas. Hallstaområdet har hela 60 kilometer längdspår i världsklass både för skejt och classiskt.

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sollefteå är en anrik del av främjandet och har varit aktiva sedan 1958.

Var rädd om naturen! Lämna inget skräp! Friluftsfrämjandet i Sollefteå önskar er en trevlig vandring! Är du nyfiken på våra aktiviteter kan du gå in på:

www.friluftsfrämjandet.se/solleftea

imagek9amg.pngimagep35j9.pngimagebraa.png