Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Rätta svar och vinnare

 

Allemanutfrågor vuxna 181104

  1. Seriefiguren Kronbloms fru heter….

 1 LottaX Malin2 Selma

  2. Landet där det dricks mest te per capita är….

 1 Storbritannien X Turkiet 2 Irland

  3. Rovfågel som ofta ryttla dvs. står still i luften med flaxande vingar är en….

 1 Duvhök X Tornfalk 2 Havsörn

  4. Incitament betyder….

 1 sporre X felorsak 2 precision

  5. Den svaga vind som blåser ut från land mot havet under varma sommarkvällar kallas….

 1 landbris X sjöbris 2 nattvind

  6. I folktron representerar igelkotten….

 1 uthållighet X trygghet2 sjukdom

  7. Den vanligaste fobin i världen är….

 1 spindelskräck ( araknafobi)  X ormskräck ( herpetofobi)  2 höjdskräck ( akrofobi)

  8. Den typ av delfiner som oftast hålls i djurparker och som uppträder i shower är…

 1 Timglasdelfin X Spinndelfin 2 Flasknosdelfin

  9. En rovfågel som ryttlar gör så här….

 1 Dyker rakt ner mot bytet. X Gör snabba kast i luften. 2 Står still i luften med flaxande vingar.

  10. Ordet eskimå betyder den som….

 1 äter rått kött X jagar säl 2 tål stark kyla

  11. Rooibos-teet kommer från ….

 1 Nepal X Sydafrika2 Cap Verde

  12. Rädsla för spindlar kallas….

 1 Herpetofobi X Araknafobi 2 Aerofobi

  Vinnare vuxna: Tommy Elfström, Mattias Granlund, Marianne Henriksson, Joakim Johansson, Ulrica Silverhall, Ann-Kristin Sundnäs och Göran Åhlander

  Vinnare barn: Filip Hessler och Elvira Norell

  

Allemanutfrågor 181028

  1. Vetenskapen som studerar fiskar heter….

 1 fenologi X herpetologi 2 iktyologi

  2. I mörker kan man se att en båt man möter går för motor, genom att den….

 1 saknar topplanterna X endast har akterlanterna tänd 2 har sidolanternor och toppljus tända

  3. Hon skrev under signaturen ”Kärringen mot strömmen”.

 1 Åsa Moberg X Barbro Alving 2 Marianne Zetterström

  4. Sveriges kung Gustav VI Adolf hade valspråket….

 1 Folkets kärlek min belöning.X Plikten framför allt. 2 Sveriges väl.

  5. Ölandsbron invigdes….

 1 1972X 1970 2 1974

  6. Detta år blir England världsmästare i fotboll och Indira Grandi utses till

 premiärminister i Indien.

 1 1966X 1970 2 1974

  7. Samiska språkets ”Vagge” står för….

 1 bäck X sjö 2 dalgång

  8. Antal Svenska guld i backhoppning genom alla vinter-OS är….

 1 ingetX ett 2 två

  9. Han har skrivit ”Da Vinci koden”

 1 Ian Brown X Dan Brown 2 James Brown

  10. Om 4/11 av äggen i en korg gått sönder, hur många fanns det från början om 56 är hela ?

 1 154X 88 2 77

  11. Ursprunget till de svenska namnen på årets månader är….

 1 egyptiskt X grekiskt 2 romerskt

  12. Kukkolaforsen finns i ….

 1 Torne älv X Pite älv Nidälven

  Vinnare vuxna: Evert Abrahamsson, Eva Sjölander, Doris Edlund,

 Öjved Gjersvold, Berth Henriksson, L-G Lundmark, Gunnar Nilsson, >Ulrica Näsström och Ann-Sofie Olsson

  Vinnare barn: Theo Hägg och Lowe Johansson

 

Allemanutfrågor vuxna 181021 

1. Musslor och snäckor tillhör djurstammen….

1 blötdjurX kräftdjur 2 bottendju

2. Gård i Södermanland med årliga äppeldagar. Där finns också Nordiska muséets klonarkiv.

1 JulitaX Brödlösa 2 Brunn

3. Seriefiguren Fantomen har en tam bengalisk varg som heter….

1 UlveX Satan 2 Devil

 4. Ett fartyg som avger två korta signaler….

1 ligger stilla X girar styrbord 2 girar babord

 5. Indianstammen som bodde i träskmarkerna i staten Florida hette….

1 CheyennerX Arapahoer 2 Seminoler

 6. Nigerias huvudstad heter….

1 KampalaX Lago2 Dakar

 7. Fänriks Ståls sägner skrevs av ….

1 RydbergX Runeberg2 Moberg

 8. En lakonisk person är….

1 fåordigX lat 2 tjock

 9. Korttidsminne är vårt….

1 ArbetsminneX RAM-minne 2 Muskelminne

 10. Det är inte en äppelsort.

1 Herzogin ElsaX Birgit Bonnier 2 Hampus

 11. Seriefiguren 91:an kallas också för….

1 NollanX Nöten 2 Mandel

 12. Igelkottar tål inte….

1 glutenX laktos2 ägg

 Vinnare vuxna: Marie Byström, Elisabeth Carlberg, Per Frånlund, Haidi Granlund, Eva van de Hoef, Anette Lindahl, Eva Mattsson och Margita Sörlin

 Vinnare barn: Ebbe Edlund och Ebbe Höglund

 

Allemanutfrågor vuxna 181014

 1. Offshorerace för motorbåtar som hålls i augusti i Stockholms skärgård heter….

 1 TrälhavsloppetX Roslagsloppet2 John Eriksson race

 2. Vätskesamling under huden kallas….

 1 Diadem X Modem 2 Ödem

 3. Cantharellas tubaeformis är det latinska namnet för…..

 1 Kantarell X Svart Trumpetsvamp2 Trattkantarell

 4. Evangelisterna i bibeln är till antalet….

 1 4X 5 2 6

 5. Kemiska beteckningen för väte är….

 1 HX O 2 N

 6. Avslutningsmusiken i kyrkorna kallas….

 1 ProludiumX Preludium 2 Postludium

 7. Dansen Mazurka kommer från….

 1 UngernX Polen2 Tyskland

 8. Bröllopsjubileum efter 25 år kallas….

 1 PorslinsbröllopX Silverbröllop2 Korallbröllop

 9. Aldrig sämre än femma i de tolv OS-skidlopp som han åkte var….

 1 Sixten JernbergX Gunde Svan 2 Tomas Wassberg

 10. Ringen som flickan i Taubevisan ”Flickan i Havanna” fick kostade….

 1 15 escudosX 15 dollar 2 15 pund

 11. Kompositören till baletten Svansjön heter….

 1 TjajkovskijX Schubert 2 Mozart

 12. Aktivist som var ledare för de engelska s.k. Suffragetterna hette….

 1 Emely BronchovitzX Emmelie Pankhurst2 Emma Broadhurst

 Vinnare vuxna: Camilla Andersson, Jens Backlund, Tommy Bergqvist, Lars Dahlberg, Christina Englund, Hampus Gröndal, Robin Gysenius, Jimmy Hådén, Stefan Hörnfeldt, Eva Lindholm, Elisabeth Malm, Carina Norberg, Kristina Vesterlud och Ida Westin

 Vinnare barn: Klara Averheim, Alva Jakobsson, Gustav Lundgren och Wiktor Sjölander

 

 Allemanutfrågor vuxna 181007

  1. Floden som rinner genom den ryska staden St.Petersburg heter….

 1 Volga XNeva 2Ladoga

  2. Näst basfiolen är det största violininstrumentet

 1 Cello XAltviolin 2Violadagamba

  3. Vår konungs förnamn utöver Carl, Gustav och Hubertus är….

 1 ErikXFolke 2Oscar

  4. Calvadosbrännvinets råvara är….

 1 ÄppleX Aprikos 2 Fikon

  5. Artens frön kan bara gro efter en skogsbrand.

 1 BrännkovaljXMasugnsört 2Svedjenäva

  6. Alba är en….

 1 Grekisk bokstav XSjöfågel 2Fotsid klädnad

  7. Sveriges största insjöfisk är….

 1 Mal X Gädda 2 Lake

  8. Antalet ledamöter i Sveriges riksdag är….

 1 339X349 2359

  9. Kallas även för Dewars kärl efter uppfinnaren….

 1 Destillationsapparaten X Tryckkokaren2 Termosflaskan

  10. Första kvinnan i Svenska Akademien var….

 1 Selma LagerlöfX Elin Wägner 2 Emelie Flygare-Carlén

  11. En myntsamlare är en….

 1 EntomologX Numismatiker 2Etymolog

  12. USA:s skogsrikaste stat är….

 1 Oregon X Nebraska 2Maine

  Vinnare Vuxna: Astrid Bäck, Laila Carlsén, Erik Fellander, G. Fällström, Marie Holmberg, Bengt-Göran Larsson, Magnus Krantz, Alina Näsström, Rita Näsström, Maria Röström och E-L Åkerlund

  Vinnare barn: Love Burvall, Jacob Heurgren, Kasper Näslund och Ivar Silverhall

 

Allemanutfrågor 20180930

1. Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot hette….

1 Kerstin Hesselgren X Karin Koch 2 Ulla Lindström

 2. Han skrev Systema Naturae.

1 von Scheele X Celsius 2 von Linne´

 3. Israeliternas stamfader heter….

1 Isak X Jacob 2 Abraham

 4. Salmo trutta är en ….

1 Regnbågsforell X laxöring 2 Röding

 5. Det är en komposition av Beethoven.

1 Vår i Paris X Månskenssonaten 2 Årstiderna

 6. Skönskrivning kallas….

1 Hypografi X Kalligrafi2 Typografi

 7. I Finnkampen i friidrott för i år så vann Sverige….

1 damkampen X herrkampen 2 båda kamperna

 8. Pica pica är latinska namnet för….

1 Kråka X Råka 2 Skata

 9. Sveriges enda punchmuseum finns i….

1 Karlskrona X Karlshamn 2 Sölvesborg

 10. Igelkotten är landskapsdjur på/i ….

1 Gotland X Medelpad 2 Skåne

 11. Ordet fobi betyder….

1 flykt X avstånd 2 fruktar

 12. Utflyktsmålet Lappstegestugan finns i ….

1 Hässjö X Ånge 2 Matfors

 Vinnare Vuxna: Jan Björkebäck, Lena Hegner, Agneta Henriksson, Inger Larsson, Gunnar Nilsson, Fredrik Norell, Robert Näsén, Åke Svensson och Linda Westin

 Vinnare Barn: Sanna Djursvik, Gerda Perman och Nova Tjärnberg

  

VUXENFRÅGOR 18-09-23

  1. Vilken familj tillhör guldfiskarna ?

      1. spiggar x. karpar 2. abborrar

  2. Skidbladner i den nordiska mytologin är….

     1. ett svärd x. en lur 2. ett skepp

  3. Schönbrunn är en slotts-och parkanläggning i….

     1. Berlin x. Budapest 2. Wien

  4. Elektrisk spänning mäts i enheten….

     1.volt x. watt 2. ampere

  5. Begreppen trap och skeet förekommer i sporten….

     1. bågskytte x. lerduveskytte 2. cricket

 6. Fartygsbesättningen kan bo i ….

     1. skansen x. pentryt 2. nakterhuset

  7. Djuret på märket för Lacost är….

     1. krokodil x. tiger 2. häst

  8. Författaren Camilla Läckbergs uppväxtort är….

     1. Lysekil x. Fjällbacka 2. Strömstad

  9. Dendrofobi är sjuklig skräck för….

     1. grodor x. spindlar 2. träd

 10. Norring är en….

      1. fisk x. liten kompass 2. fågel

 11. Norrländska uttrycket ”jäkkel” är en….

     1. kindtand x. klyvyxa 2.stor gryta

 12. Sillstrypare är ett gammalt uttryck för…

    1.specerihandlare x. fångstredskap 2. fiskrensare

Vinnare Vuxna: Glenn Boström, Anders Dahlberg, Solveig Edlund, Malin Eklund, Ingrid Höglund, Thomas Söderberg och Fredrik Törnlund.

 

 Vinnare Barn: Nils Englund och Alice Lindgren

 

VUXENFRÅGOR 18-09-16

1 Renfana är

1. En parasit som lever på renar.     x.Samernas flagga     2.En blomma

2. I Sundsvall tar vi vårt dricksvatten från

1. Ljungan och Indalsälven     x. Ljustorpsån     2. Rännösjön i Matfors

3. Friluftsfrämjandet är en riksorganisation som bildades år.

  1. 1918    X.1946     2.1892

4. I Medelpad har Friluftsfrämjandet 8 aktiva lokalavdelningar.

Flest medlemmar har.

1.Sundsvall     X.Njurunda       2.Matfors

5. I Västernorrland så pågår björnjakt i år mellan den 21/8 och längst till den 15/9. Det finns ca 350 björnar i Västernorrland. Hur många får skjutas i år ?

1.28      X.40     2.65

6. Som medlem i Friluftsfrämjandet så får du en fin tidning i brevlådan fyra

gånger om året. Tidningen heter.

1.Utemagasinet    X.Friluftsliv    2.Friluftsfrämjaren

7. I Sundsvall med omnejd så finns det många utflyktsstugor. 15 av dem är öppna på vintern med servering och dragna skidspår. Aktuell information om stugorna finns samlad i en liten skrift som heter.

1” Stugpasset”     X ” Stugsvängen”    2” Utflyktsstugor”

8. Sundsvall blev i år utnämnd till ”Årets friluftskommun”. Denna utmärkelse

fick kommunen även år.

1.1998    X.2003    2.2010

9.Höstdagjämning är när dag och natt är lika långa. Den infaller

1.den 23 september    X.den 30 september     2.den 12 oktober

10.I Medelpad har Friluftsfrämjandets olika lokalavdelningar många olika

aktiviteter. Dessa förekommer.

1. kanot, kajak, fotboll, snöskovandring

X.Mulle, Knytte, alpin skidskola, kanot

2. Allemanut, utflyktsstugor, skidtävlingar

11. Pålstek och skotstek är.

1.två varianter på ”Tjälknöl”X.två olika knopar 2.två olika styckningsdelar på en ren

12.Skogens dag anordnas av.

1. Sundsvalls kommun    X. Naturskyddsföreningen     2. Friluftsfrämjandet

Vinnare Vuxna: Torsten Burman, Rebecca Eriksson, Anne-Karin Larsson, Inger Larsson, Gerd Lindström, Jöran Nilsson, Sofia Nilsson och Pelle Törnlund

Vinnare Barn; Hanna Norberg och Isak Ullberg

 

VUXENFRÅGOR 18-09-09

1. Rädsla för paddor kallas….

1 ailurofobi     X apifobi     2 bufonofobi

2. Ordet januari kommer från….

1 guden Janus    X ordet jante     2 namnet Jan

3. Den största arten delfiner kallas….

1 kaskelot     X späckhuggare    2 nordkapare

4. Den vanligaste äppelsorten i Sverige är….

1 Ingrid Marie     X Astrakan     2 Filippa

5. Vad kallas minnesförlust på läkarspråk ?

1 Afasi     X Amnesi    2 Dyslexi

6. Ön, i delstaten Hawaii, där flottbasen Pearl Harbor ligger, heter...

1 Oahu    X Maui     2 Kauai

7. ”Går med håven” Vad menas med det?

1 irritera någon     X passa på medan tillfälle bjuds     2 tigga komplimanger

8. Indonesiens huvudstad heter….

1 Brunei     X Manila     2 Djakarta

9. Greklands officiella namn är….

1 Apollorepubliken     X Hellenska republiken    2 Ateniska republiken

10. Vem skrev boken Forrest Gump som även blev film ?

1 Stephen King     X Winston Groom    2 John Grisham

11. Det tåg som kom att kallas Nordpilen gick mellan….

1 Stockholm och Luleå  X Stockholm och Stavanger  2 Stockholm och Narvik

12. Vilken historisk envåldshärskare kallade sig gärna för ledarvargen ?

1 Josef Stalin    X Adolf Hitler    2 Mao Zedong

Vinnare Vuxna: Lotta Berglin, Birgitta Johansson, Per-Erik Lundström, Ammi Rönn och Kjell Öberg

Vinnare Barn: Joffe Berglin och Ludvig Retzell

 

 

VUXENFRÅGOR 18-09-02

1. Ordet inuit betyder….

1 kyla     X människa     2 snöflinga

2.Juderäddaren Raul Wallenbergs yrke, som han egentiden inte arbetade i, var….

1 jurist    X arkitekt     2 arkeolog

3. Vilken av filmerna har Charlie Chaplin inte gjort ?

1 Pantbanken    X Ett hundliv     2 Tjuven i Bagdad

4.Jordens regnfattigaste plats är….

1 Antarktis    X Death Valley i Karlifonien     2 Sinaiöknen

5. Blekinge har ett fint smeknamn. Det är….

1 Sveriges trädgård    X Sveriges vagg     2 Sveriges vänligaste landskap

6.Han räknas som Nordens främsta akvarellmålare….

1 Ernst Billgren    X Lars Lerin     2 Lennart Rodhe

7.Nederländernas och dess kungahus officiella färg är….

1 röd     X orange     2 lila

8.Vilken var den första pinnglassen som introducerades i Sverige ?

1 Päronsplitt     X Iglo     2 Puckstång

9.Igelkottens ungar kallas…..

    10.Planeten Mars har fått sitt namn efter en romersk gud. Vilken ?

1 Krigets gud     X Vinets gud     2 Rikedomens gud

11.I vilket land var man först med att använda höghastighetståg ?

1 USA    X Frankrike      2 Japan

12.Ordet fobi kommer från grekiskans fobis som betyder….

1 flykt     X fruktan    2 avstånd

Vinnare Vuxna: Christina Fromm, Nina Koponen, Michael Ljungberg, Mikael Ljusberg, Engelina Nygren, Helena Viström och Elin Åkerlund

Vinnare Barn: Vincent Engström och Emilia Larsson