Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Stämman 2021

2021-01-13

Lördagen den 17 april är det dags för Friluftsfrämjandet Region Mitts stämma. Stämman hålls även i år i Teams.

Välkommern på regionstämma 2021

Preliminära hålltider:

kl. 08:30- 09:00 registrering/inloggning
kl. 09:00 stämman öppnas
kl. 12:00 lunch
kl. 13:00 vid behov så fortsätter stämman.

Inplanerade pauser kommer tilläggas i det slutgiltiga programmet.

Mer information skickas till anmälda stämmodeltagare.

Stämmohandlingar: (Samtliga dokument öppnas i nya sidor.)

Motioner inkomna till regionstämman:

Inga motioner har inkommit. 

 

Här hittar i det justerade protokollet

  • Protokoll Regionstämma Mitt 2021

 

Frågor? Kontakta oss via e-post: regionmitt@friluftsframjandet.se

Eller hör av dig till styrelsen.