Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

"Vilka handlingar ska arkiveras?"

2023-02-06

Din lokalavdelnings handlingar är nyckeln till föreningslivets historia. Därför är det viktigt att lokalavdelningens handlingar bevaras för eftervärlden. 

Var ska materialet sparas?
Lokalavdelningen kan arkivera sina handlingar i olika folkrörelsearkiv eller föreningsarkiv. Detta bör göras kontinuerligt.

Vad ska sparas?
Material som ska bevaras är dokument som beskriver föreningens egen verksamhet, till exempel styrelse- och årsprotokoll, verksamhetsberättelser och bokslut.

På Folkrörelsearkivet i Uppsala, eller motsvarande websidor, kan du läsa mer.

Ekonomiska dokument
Lokalavdelningen behöver spara de ekonomiska handlingarna på ett organiserat sätt, så medlemmar och andra har möjlighet att ta del av dem. All räkenskapsinformation ska bevaras under minst sju år efter räkenskapsårets slut. Räkenskapsinformation är till exempel verifikationer, huvudbokföring, årsbokslut och årsredovisning.