Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

"Samverka med kommunen - varför och hur?"

2024-02-14

Friluftsfrämjare har en stor kompetens om friluftslivets arena, om hur olika naturområden används, om friluftsaktiviteter och om friluftslivets utövare. Vi fångar upp trender och kan ses som temperaturmätare av det lokala friluftslivet. Mycket av den kunskap som vi ser som självklar saknar många tjänstepersoner och politiker på kommuner.

 • Vi kan förmedla när, var och hur friluftslivet bedrivs
  Vi kan genom vår kunskap om friluftsliv bidra till att kloka beslut fattas. Det kan exempelvis handla om hur kommunen kan säkra en tillgänglig och attraktiv friluftsmiljö, en värnad allemansrätt i vår lokala närmiljö eller hur kommunen kan skapa goda förutsättningar för det organiserade friluftslivet. Alltså beslut som bidrar till ökad folkhälsa och livsglädje för många.

 • Vinsterna med en nära dialog/samverkan med kommunen för lokalavdelningen är flera
  Det kan till exempel vara ett sätt att få ta del av särskilt bidrag, få tillgång till lokaler eller attraktiva istider i ishallen, få möjlighet att möta nya personer genom nätverk och inleda nya samarbeten.
   
 • För kommunen kan samverkan vara bra på olika sätt
  Tjänstepersonerna kommer närmre kommuninvånarna, de får en bättre bild av föreningslivet och de kan fatta beslut utifrån ny kunskap. 

Det finns flera vägar till samverkan med kommunen. Från korta enstaka punktinsatser till löpande arbete. Inför dialogen med kommunen är det bra att läsa in sig lite. En bra start är att ta del av Friluftsfrämjandets Friluftsmiljöprogram som utgör grunden för våra åsikter om friluftsmiljön. Se även blänkaren om kommunrapporten nedan. 

Var med och påverka utifrån era förutsättningar - utifrån driv, lust och kompetens i er lokalavdelning.

Förslag på kontaktbyggande aktiviteter/engagemang gentemot kommunen: 

Bygg nätverk

 • Skapa kontakt med politiker/nämnder. Genom ett samtal/möte är det lättare att ta vidare kontakt för en varaktig relation.

 • Bjud in kommunpolitiker/tjänstepersoner från ansvarig nämnd till ett äventyr/en friluftsaktivitet, till exempel en walk and talk i skogen. Berätta om lokalavdelningens verksamhet och behov, var nyfiken på kommunens arbete (i vilka processer kan friluftslivets förutsättningar och samhällsbidrag tänkas in?). Kanske vill hela nämnden komma ut?

 • Erbjud politiker att vara ordförande på årsmötet.  

Förmedla intresse

 • Delta i nätverk​ eller råd. Undersök om det finns ett Friluftsmiljöråd i kommunen. 

 • Ingå i arbetsgrupper​.
   ​

Lämna synpunkter 

 • Ta egna initiativ genom att lämna in medborgarförslag. ​
 • Var remissinstans och var med och påverka formandet av och tillgängligheten till den lokala friluftsmiljön.  
 • Delta i samhällsdebatten när processer pågår som påverkar friluftslivet.

Samverka

 • Delta i kommunala event tillsammans med andra föreningar.

 • Sprid information om lokalavdelningens verksamhet och kommande event via kommunens kanaler, i syfte att nå naturnyfikna och visa att ni är aktiva i närområdet. 

Tillsammans gör vi skillnad. Har du frågor du vill bolla, välkommen att kontakta: regionmalardalen@friluftsframjandet.se

Lycka till med arbetet!