Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

"Äventyr för alla - varför?"

2023-01-31

Varför arbeta med tillgänglighet, mångfald och inkludering? 

Friluftsfrämjandet strävar efter att erbjuda äventyr för ALLA oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

  • Mångfaldsarbete och inkludering är viktigt för vårt samhälle, vår organisation och för oss medlemmar. Det bidrar till att vi speglar hur samhället vi är verksamma inom ser ut och det är därmed en del i att säkra organisationens tillväxt och framtid.

  • Alla ska ha samma förutsättningar att få plats, vara sedda/bli lyssnade på.

  • Att göra våra äventyr tillgängliga är att sänka tröskeln för deltagande – att möjliggöra att fler hittar ut och kan vara med.

  • Alla ska känna sig välkomna och delaktiga i verksamheten, i alla roller; såsom deltagare, ledare, hjälpledare, funktionärer, ledamöter.

  • Inkludering handlar om att förverkliga allas lika värde och rättigheter; barn, unga och vuxna.

  • Genom att skapa större möjlighet för delaktighet kommer inkludering automatiskt – vi måste dock aktivt skapa förutsättningar för delaktighet.