Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

"Försäkringar – vilka har vi och vad gäller?"

2023-02-06

Vi har två försäkringar kopplade till vår verksamhet: en olycksfallsförsäkring och en ansvarsförsäkring.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

 • Alla medlemmar är olycksfallsförsäkrade via Friluftsfrämjandet.

 • Tillfälliga deltagare (prova på) som deltar i ledarlett äventyr i vår regi täcks också av olycksfallsförsäkringen.

  Alla deltagare omfattas av en olycksfallsförsäkring under ledarlett äventyr i regi av Friluftsfrämjandet. Med deltagare menas i huvudsak Friluftsfrämjandets medlemmar och ledare men även ”prova-på” vid enstaka tillfällen. Utöver detta gäller försäkringen även för deltagare i projekt ”Meningsfull väntan” som vänder sig till målgrupper knutna till exempel asyl- eller flyktingboenden.

 • Olycksfallsförsäkringen gäller även utomlands.


ANSVARSFÖRSÄKRING PERSON OCH SAKSKADA

 • Om det under en aktivitet i Friluftsfrämjandets regi skulle hända en olycka och den som är med i olyckan ställer ett skadeståndsanspråk täcks kostnaderna av Friluftsfrämjandets ansvarsförsäkring om vissa villkor är uppfyllda.

 • Friluftsfrämjandet har i vissa fall ett arbetsgivaransvar, vilket innebär att det är Friluftsfrämjandet som blir skadeståndsskyldig om en skada skulle inträffa. Arbetsgivaransvar är inte avgörande då försäkringen omfattar anställda, styrelseledamöter, funktionärer, ledare inom Riks, Regioner och Lokalavdelningar så de utför uppgifter på uppdrag av Riks, Regioner och Lokalavdelningar som ligger inom deras respektive uppdrag.

 • Vid aktiviteter med småbarn, övertar ledarna tillsyn-plikten från föräldrarna om dessa inte är närvarande. Ledarna skall då se till att barnen inte skadas eller att barnen inte skadar annan (tredje man).

 • Vid mer krävande friluftsaktiviteter är det mer sällan som skadeståndsskyldighet uppkommer. Deltagarna har själva accepterat ett visst mått av risk när de ger sig in i sådana aktiviteter.

 • Om en ledare genom att ge felaktiga råd och eller anvisningar orsakar en skada kan detta medföra skadeståndsskyldighet för Friluftsfrämjandet. Exempel på en sådan händelse är om en ledare justerar en skidbindning felaktigt i en skidskola och detta föranleder en skada.

 • Sedan finns det andra omständigheter som alkohol, oaktsamhet med mera som kan begränsa ansvarighet för FF.

 • Lokalavdelningens ansvar är att ha utbildade ledare. Om äventyr leds av person som ej är utbildad ledare inom Friluftsfrämjandet tar lokalavdelningen en risk att eventuellt skadeståndsanspråk ej täcks av Friluftsfrämjandets ansvarsförsäkring gällande person- och sakskada.

 • Ansvarsförsäkringen gäller inom Europa.

 Läs mer om försäkring inom Friluftsfrämjandet