Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

”Får en elda i naturen?”

2021-03-09

Det finns flera typer av eldningsförbud för skog och mark – eldningsförbud, skärpt eldningsförbud och totalt eldningsförbud. Det svåra är att det kan vara lokala bestämmelser som råder. På kommunernas och Länsstyrelsernas webbplatser kan du få aktuell information.

När det står: ”Elda på angiven plats”

 • Får jag använda stormkök var jag vill i området? JA
 • Får jag använda gasolkök var jag vill i området? (JA)
 • Får jag använda min ex klotgrill var jag vill i området med kol. (JA)
 • Får jag använda min ex flatpack grill var jag vill i området med kol. NEJ
 • Får jag använda min ex klotgrill/flatpack grill var jag vill i området med medhavd ved? NEJ

Svar som är inom parentes syftar till att det kan finnas en variation i vad som gäller kopplat till rådande typ av föreskrifter/eldningsförbud.  

Eldningsförbud innebär:

 • Förbjudet att elda med fast bränsle utanför sammanhållen bebyggelse.
 • Aktiviteter som eldning, grillning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etcetera) är förbjudet. Förbudet gäller i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse eller så nära skog och mark att eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.
 • Tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger och liknande näringsverksamhet på eget verksamhetsområde.
 • Grillning är tillåten vid fasta grillplatser på allmän plats, som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen.

Skärpt eldningsförbud innebär:

 • Det är förbjudet att grilla, elda, bränna med fasta bränslen utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet gäller även vid fasta grillplatser på allmän plats.
 • Det är förbjudet att använda pyroteknik samt förbränning av gas- eller vätskeformiga bränslen.
 • Utanför sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att använda utrustning för matlagning som drivs av gas eller vätska under förutsättning att anordningen är placerad så att faran för eldspridning och antändning är låg.
 • Inom områden med sammanhållen bebyggelse är eldning och grillning med fasta bränslen förbjudet, i annat syfte än matlagning och grillning.
 • Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

När totalt eldningsförbud är det INTE tillåtet att:

 • Grilla/elda på din egen tomt (elgrill är okej, dock inte gasolgrill)
 • Använda engångsgrill
 • Använda stormkök
 • Göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
 • Elda och grilla utomhus på campingplatser. OBS! Var extra försiktig med hur du fimpar cigaretter och när du parkerar ditt fordon, katalysatorn kan antända underlaget.

Vad gäller för eldning i skyddad natur?
Vad som gäller avseende att elda och grilla i skyddad natur avgörs av föreskrifterna för berört naturreservat eller liknande. Ofta gäller förbud att elda / göra upp (öppen) eld. Det är då öppen eld det gäller och förbudet avser inte användning av t.ex. stormkök som inte har en öppen låga. Användning av klotgrill kan också anses OK, men inte engångsgrill.

Ofta gäller också förbud att elda annat än på anvisad plats, vilket avser en plats som anvisas enligt fastställd skötselplan eller åtminstone av reservatsförvaltaren.

Om ”elda i iordningsställda platser” förekommer som reservatsföreskrift så är det mindre vanligt, men även i ett sådant fall måste platsen vara iordningsställd/godkänd av reservatsförvaltaren.

Utöver reservatsföreskrifter kan förstås generellt eldningsförbud ta över och gälla temporärt. Ett sådant eldningsförbud som Länsstyrelsen utfärdar omfattar i princip förbud mot öppen eld. Användning av alla former av grillar och friluftskök som gasolkök och stormkök kan omfattas av eldningsförbudet, men det kan variera lite från fall till fall vad som gäller exakt. Man bör kolla på Länsstyrelsens eller räddningstjänstens webbplats vad som gäller för tillfället.

Vill du veta mer?
Ladda ner appen ”Brandrisk” från MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ytterligare information hittar du här:

https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/extremt-vader-och-naturolyckor/gras--och-skogsbrand/eldningsforbud

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/natur-och-landsbygd/om-eldningsforbud.html