Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

"Äventyr för alla - hur?"

2023-01-31

Hur kan lokalavdelningen arbeta för ökad mångfald, inkludering och tillgänglighet?

 • Ett sätt att kickstarta mångfalds-, inkluderings- och tillgänglighetsarbete i lokalavdelningen är att bjuda in till en workshop med diskussion om bemötande, norm och likabehandling samt tillgänglighet. Genomför gärna workshopen med styrelsen och andra intresserade personer i lokalavdelningen. 

 • Ringa in vad ni vill uppnå med ert mångfalds-/tillgänglighets-/inkluderingsarbete.  

 • Ringa in utmaningar framåt och sätt upp målsättningar för dem.

 • Sätt kortsiktiga och långsiktiga mål, i flera steg.

 • Skapa gärna en delaktighet: fråga individer/grupper – som inte är era vanligaste deltagare. Vad vill du göra? När fungerar det för dig? Hur vill ni göra? Skapa något nytt tillsammans! Inspireras av Naturskyddsföreningens arbetssätt.

 • Se över krav och förväntningar för att anpassa.

 • Bra att tänka på och förhålla sig till vid rekrytering: traditionellt är personer med utländsk bakgrund ovana vid ideellt arbete/föreningsarbete (källa: Volontärbyrån). 

 • Fundera kring vad har personer har som vi inte har i föreningen? Till exempel andra språk. Koppla ihop etablerade personer med dessa.  

 • Jobba med de personer/lokalavdelningar som vill, för att skapa förebilder för andra att följa. 


Hur kommunicera för att tillgängliggöra, öppna för mångfald och vara inkluderande?  

 • Lev och förmedla VI KAN – var Välkomnande, Inspirerande, Kunniga, Aktiva och Nyfikna.

 • Prata som om alla identiteter var i rummet (när ni ses i skogen, på vattnet, i styrelserummet…). Tänk och prata utifrån att till exempel barnledare kan vara ensamstående utan barn och att barn kan ha föräldrar av lika kön.

 • Respektera varandras namn och pronomen.

 • Skapa gärna en tillvalsfråga i äventyret – ”Finns det något du vill förmedla till ledarna?”. På så sätt får deltagaren en möjlighet att lyfta personliga behov såsom stresskänslighet, språkproblem, funktionsnedsättning eller liknande. Ledaren får då möjlighet att anpassa sitt äventyr/ta hänsyn vid genomförandet.

 • Utgå inte från att alla vet vad ni gör. Tydliggör syfte, förutsättningar och möjligheter när ni kommunicerar.

 • Belys/förmedla vad det innebär att vara ledare rent konkret och tydliggör möjligheter (på hemsidan bland annat). Här finns inspiration
    
 • Lyft fram förkunskaper och krav för ideellt engagemang.  

 • Visa på alternativa vägar in i föreningen.

 • Berätta vilket stöd man kan få i sitt uppdrag.