Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

"Äventyr för alla - hur fortbildar vi oss?"

2023-01-31

Workshop i lokalavdelningen, dialog med samarbetspartners, digitala fortbildningar... vilken/vilka vägar passar er?

  • För en dialog med andra lokalavdelningar/ledare till exempel via Friluftsfrämjandets Ledarforum på Facebook.

  • Kontakta Volontärbyrån för råd/utbildning

  • För bli mer inkluderande: inspireras av utbildningarna ”Anpassat ledarskap” som ger verktyg för att möta och leda personer med ADHD/autism. Det finns både en digital grundutbildning och en fysisk fortbildning att ta del av.

  • Gå den digitala utbildningen ”Friluftsliv på barns villkor”. Det är Friluftsfrämjandets egen utbildning om barnkonventionen. I utbildningen får du ökad kunskap om barn och barns rättigheter. Utbildningen tar avstamp i Friluftsfrämjandets verksamhet och riktar sig till alla ledare och förtroendevalda som möter barn och ungdomar i verksamheten. Du får tips från sakkunniga och ledare och du får reflektera kring ditt ledarskap. 

  • Gå fortbildningen ”Allergisäkra äventyr”. Här får du som leder barn- och ungdomsgrupper veta vad astma och allergier är - och vad du kan göra för att allergisäkra ditt friluftsäventyr.

  • Kontakta en antidiskrimineringsbyrå för råd/utbildning

  • Kontakta RFSL för råd/utbildning

Har du idéer om hur vi kan verka för att öka mångfalden, tillgängligheten och inkluderingen?
Hör gärna av dig till oss så att vi kan dela tipsen på denna sida.
E-post: regionmalardalen@friluftsframjandet.se

Förslag på frågor att diskutera i workshop om att skapa äventyr för alla (inkludera och tillgängliggör): 


Bemötande
Vad gör att en som deltagare känner sig välkommen?
Har Friluftsfrämjandet riktlinjer för hur en ska bemöta deltagare?
På vilket sätt visar lokalavdelningen, ledargruppen etc, att alla är välkomna?
Vad kan vi göra mer?

Norm och likabehandling
Reflektera över vad vi tar för givet om vilka våra deltagare är.
Hur förväntar vi oss att våra ideella ledare ser ut?
Vilka kommer inte till oss – varför gör de inte det?
Vad innebär likabehandling?
Hur kan vi arbeta för att främja likabehandling?
”Jag tolererar dig”. Hur känns det att bli bemött med den inställningen?
Finns det utrymme att påtala normer som gynnar vissa och utesluter andra, och vilka skulle reaktionerna bli?

För att inkludera
När vi vidgar normer vidgar vi för alla – inte bara för normavvikare. Vad som är bra för en kan vara bra för många.
Upptäck normer som råder i verksamheten.
Vilka konsekvenser får dessa normer? Vilka får fördelar? Vilka stängs ute/begränsas?
Hur kan vi förändra normen så att fler får plats/kan vara med?

Tillgänglighet
Är den fysiska miljön som vi arbetar i tillgänglig?
Kan vem som helst ta till sig våra aktiviteter?
Vilka kommer inte till oss – varför gör de inte det?
Hur kan vi informera om tillgängligheten till våra aktiviteter?
Hur kan informationen göras tillgänglig för alla?
Vilka kan identifiera sig med Friluftsfrämjandet?
Hur ser hemsidor och informationsmaterial ut? Vilka bilder förmedlas och vilka porträtteras?
Vilka informationskanaler används? Finns det fler alternativ?

Vägar vidare
Vad skulle vi vilja göra/arbeta vidare med i lokalavdelningen utifrån det som framkommit i diskussionen?
Vilka målgrupper skulle vi vilja rikta oss till?
Behöver/kan vi ta in specifik kompetens för att möta dessa målgrupper?
Behöver/kan vi ta in specifik kompetens för att kunna tillgängliggöra våra äventyr? Vilken/vilka kompetenser i så fall?
Vilka föreningar/aktörer kan vi söka samarbete med?
Vilka kanaler kan vi få råd/stöd ifrån?