Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Styrelse

Styrelse för Friluftsfrämjandet Värmdö 2023

Styrelsens uppdrag är i korthet att:

  • Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. verksamhetsutvecklare och regionen
  • Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar
  • Att säkerställa sin ledarförsörjning i enlighet med Styrdokument Friluftsakademin avseende rekrytering, utbildning, fortbildning samt avveckling
  • Rekrytera nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar
  • Arbeta för att komplettera aktivitetserbjudanden med andra medlemserbjudanden lokalt
  • Informera om Friluftsfrämjandet och den lokala verksamheten i ortens informationskanaler

Ordförande
Marie Jungbeck, marie.jungbeck@friluftsframjandet.se

Vice ordförande
Adrian Jayewardene, adrian.jayewardene@friluftsframjandet.se

Sekreterare
Sven Falkstedt, sven.falkstedt@friluftsframjandet.se

Vice sekreterare 
Anders Rossander, anders.rossander@friluftsframjandet.se

Kassör
Mikael Målar, mikael.malar@friluftsframjandet.se

Suppleanter
Jonatan Jürisoo, jonathan.jurisoo@friluftsframjandet.se
Helena Ståhl, helena.stahl@friluftsframjandet.se

Revisor
Fredrik Hiller

Revisorsuppleant
Fabian Seitz

Valberedning

Leena Jylli, leena.jylli@friluftsframjandet.se
Petra Landberg, petra.landberg@friluftsframjandet.se
Lena Evander, lena.evander@friluftsframjandet.se