Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Styrelse

Styrelse för FF Värmdö 2021

Ordförande

Marie Jungbeck, 0709-847091

marie.jungbeck@friluftsframjandet.se

Vice ordföranden

Carl-Johan Wallin, 0707-373737

carl-johan.wallin@friluftsframjandet.se

Sekreterare

Eva Blomqvist

eva.blomqvist@friluftsframjandet.se

Kassör

Lisa Österman

lisa.osterman@friluftsframjandet.se

Ledamot

Gunnar Lundmark, 070-5492323

gunnar.lundmark@friluftsframjandet.se

 

Revisor

Fabian Seitz

Revisorsuppleant

Olle Markstedt

Valberedning

Johan Swedmark

Viktor Sand

 

Styrelsens uppdrag är i korthet att:

 Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. verksamhetsutvecklare och regionen
 Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar
 Att säkerställa sin ledarförsörjning i enlighet med Styrdokument Friluftsakademin avseende rekrytering, utbildning, fortbildning samt avveckling
 Rekrytera nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar
 Arbeta för att komplettera aktivitetserbjudanden med andra medlemserbjudanden lokalt
 Informera om Friluftsfrämjandet och den lokala verksamheten i ortens informationskanaler