Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Styrelse

Styrelse för Friluftsfrämjandet Värmdö 2023

Styrelsens uppdrag är i korthet att:

  • Genomföra och utveckla den lokala verksamheten med stöd av bl.a. verksamhetsutvecklare och regionen
  • Verka för Friluftsfrämjandets vision och mål utifrån lokala medel och förutsättningar
  • Att säkerställa sin ledarförsörjning i enlighet med Styrdokument Friluftsakademin avseende rekrytering, utbildning, fortbildning samt avveckling
  • Rekrytera nya medlemmar och vårda befintliga medlemmar
  • Arbeta för att komplettera aktivitetserbjudanden med andra medlemserbjudanden lokalt
  • Informera om Friluftsfrämjandet och den lokala verksamheten i ortens informationskanaler

Ordförande
Jonatan Jürisoo, jonatan.jurisoo@friluftsframjandet.se

Vice ordförande
Brayden Scarlett

Sekreterare
Sven Falkstedt, sven.falkstedt@friluftsframjandet.se

Vice sekreterare 
Ronnie Schmidt

Kassör
Mikael Målar, mikael.malar@friluftsframjandet.se

Suppleanter
Peter Briggs

Malin Thorsdotter

Revisor
Fredrik Hiller

Revisorsuppleant
Marie Jungbeck

Valberedning

Petra Landberg, petra.landberg@friluftsframjandet.se
Lena Evander, lena.evander@friluftsframjandet.se