Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Introduktion för nya barnledare

Välkommen som barnledare i Friluftsfrämjandets lokalavdelning Solna-Sundbyberg-Spånga-Kista!

Ledare 

Som ledare bidrar du med tid, kunskap och engagemang för att visa vägen ut i naturen för våra medlemmar. I gengäld får du utbildning och utveckling, gemenskap med likasinnade och mycket mer. 

Du som ledare är ansvarig för de äventyr ni är med och anordnar. Det betyder att du är ansvarig för att planera äventyret, se till att det genomförs på ett säkert sätt, är ansvarig för att rapportera närvaro och redovisa utlägg till lokalavdelningen. 

För att få vara ledare måste du först visa upp ett utdrag i Polisregistret, se sidan Säkerhet för instruktioner. 

Hjälpledare 

Du som är hjälpledare är med och planerar aktiviteter i den mån du har möjlighet och är sedan med under träffarna och hjälper till som ledare.  

Om du som hjälpledare önskar gå utbildning till ledare ser vi positivt på det, ta kontakt med grenledarna. 

Som hjälpledare kan man inte administrera gruppens äventyr på webben. Däremot så kan man få tillgång till ledarmaterial osv om man är tilldelad uppdraget hjälpledare. Informera alltid grenledare om nyblivna hjälpledare med namn och kontaktuppgifter.

För att få vara hjälpledare måste du först visa upp ett utdrag i Polisregistret, se sidan Säkerhet för instruktioner. 

Grenledare 

Om du behöver stöd i din ledarroll så kan du alltid vända dig till en grenledare. Utöver att finnas som bollplank och informationsspridare så anordnar vi även ledaraktiviteter där ni får möjlighet att träffas och dela erfarenheter med varandra. I dagsläget har vi följande grenledare i barnverksamheten: 

Vi har också en gemensam mailadress som vi vill att ni använder i första hand: barn.sssk@friluftsframjandet.se 

Utbildning 

För att bli ledare så behöver du gå en utbildning hos Friluftsfrämjandet riktad mot den åldersgrupp du ska leda. 

Prata alltid med en grenledare innan du anmäler till en utbildning så att vi vet att vi ska godkänna att lokalföreningen skall bekosta utbildningen. Det kommer regelbundet ut fler tillfällen att fortbilda sig och vi uppmuntrar er som ledare att komma med input ifall det är något ni känner saknas.

Ni hittar aktuella utbildning som Region Mälardalen arrangerar här.

Information och nyheter 

Vi skickar med jämna mellanrum ut nyheter inom lokalavdelningen och barnverksamheten via mail.  

Vi uppmuntrar dig som är ledare eller hjälpledare att gå med i vår facebook-grupp där man kan ta del av nyheter och diskutera med andra ledare. Friluftsfrämjandet Solna-Sundbyberg-Spånga-Kista LEDARFORUM | Facebook 

Kontaktuppgifter

Alla ledare ska skaffa sig en friluftsfrämjandet-mail som används när man representerar organisationen, ni skaffar er ett konto här. Glöm inte att uppdatera er din medlemsprofil med den nya e-postadressen. Om ni väljer att sätta vidarebefordran till era privata adresser eller liknande för att inte missa inkommande mail är upp till er.

Profilkläder 

Vi är stolta över vår verksamhet och vill gärna synas på våra äventyr. Vi ser gärna också att det är tydligt för deltagare och åskådare vilka som är ledare på aktiviteten.  

Vi har idag skaljackor, mössor samt kepsar som vi delar ut till alla ledare. Om du har förslag på något mer du skulle vilja ha så uppskattas all input. 

Profilkläderna finns hemma hos vår ordförande Magnus Grape (magnus.grape@friluftsframjandet.se) så ta kontakt med honom för att bestämma tid för upphämtning. 

En del av profilkläderna ska återlämnas efter avslutat ledaruppdrag. 

Budget 

Barnen betalar en avgift för äventyret (beroende på ålder) och det mesta av de pengarna får ni möjlighet att använda under terminen. Aktuella terminsavgifter hittar du på sidan Avgifter & Budget.

Ledarbarn är med gratis (bocka i att de betalat kontant på äventyret) men bidrar ändå till en större budget för gruppen. Pengarna kan gå till saker som mat, utrustning, lokalhyra eller inträden. Du som ledare lägger ut pengar och får ersättning efter inlämnad utläggsredovisning i slutet på terminen. För mer information om utläggsredovisning sesidan Utläggsredovisning.

Material 

För att komma ut i skogen med barnen krävs inte mycket i materialväg, men ibland kan verktyg förhöja upplevelsen. Lite tips på vad ni kan köpa in till gruppen finns på sidan Avgifter & Budget. Ett stormkök per grupp står lokalavdelningen för, kontakta Magnus Grape för att hämta ut ett. 

Det finns också en massa gemensam utrustning som går att boka, som tält och stekhällar, mer info om det hittar du på sidan Resurser & Resursbokning.

Terminsplanering 

Planera terminen tillsammans med övriga ledare i gruppen, dvs sätt upp datum och fördela ansvaret för träffarna under terminen. Se Lathund termin för hur ni går tillväga och sådant som är bra att tänka på under terminen. 

Säkerhetsplan 

Vi rekommenderar alla aktiva ledare i lokalavdelningen att läsa mer om hur vår Riksorganisation tänker kring säkerhet och krishantering. Inför varje termin så ska en säkerhetsplan upprättas, mer info om detta hittar du på sidan Säkerhet.