Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogsmulle

Höstens tre Skogsmullegrupper, 2017

Skogsmulle - barnens favorit sedan 1957

Skogsmulle är Friluftsfrämjandets verksamhet för 5-7 åringar. Här får barnen genom lekar upptäcka naturen och lära sig om skogens vanligaste växter och djur – och tillsammans med Skogsmulle förstå sambanden i naturen.

 Träffarna sker regelbundet och vi är ute cirka 2 timmar per gång, till exempel i en skogsbacke när någons hem eller i en mindre eller större skog, detta för en ökad förståelse av att naturens små och stora under finns överallt.

Barns naturliga nyfikenhet

Verksamheten tillfredsställer barnens naturliga nyfikenhet och upptäckarglädje och utvecklar deras känsla av ansvar för allt som lever. Som karaktär är Skogsmulle barnens vän i skogen – och han kommer till några av träffarna för att leka, sjunga, berätta om naturen och sätta deras fantasi i rörelse. Spännande för barn i lek- och sagoåldern! I skogsmiljön kommer kunskap, gemenskap, och rörelse under leken naturligt till barnet. Ingen annan lekplats kan möta sig med äventyret och mystiken i naturen. Ingen annan lekplats kan ge barnet sådana möjligheter att utveckla sin finmotorik och sin grovmotorik. Genom Skogsmulle får barnen en känsla för naturen och allt som lever i den. I känslan ingår attityder, värderingar och identifieringar.

Skogsmulle är en symbol för hänsyn i naturen. Att lära sig att vara aktsam i det lilla perspektivet, gör oss medvetna om vår inverkan på naturen och grundlägger en ekologisk förståelse. 

Naturen erbjuder alla möjligheter
Känslan för naturen grundläggs genom att vara ute, i alla väder och alla årstider. Att följa naturens skiftningar i olika miljöer genom sinnesintryck, är en plattform som är omöjlig att hoppa över. I skog och mark, på snö och is erbjuds de bästa möjligheter till rörelseträning, kroppsuppfattning och koncentrationsförmåga, som är viktiga delar i barns utveckling. I naturen, vare sig det är en liten dunge eller en stor skog, finns alla möjligheter att låta fantasi och äventyrslust utvecklas. I ormbunkssnåret finns en hel djungel, bakom stenen ett gömställe, från trädet har man utsikt över nästan hela världen.

Skogsmulle i Norrby
Under våren träffas vi i Norrbyskogen under fem lördagar och upplever skogen tillsammans. Ålder ca 5-8 år. 
Hör av dig för mer information om vårens träffar eller om du är intresserad till hösten!
Samlingsplats, Norrby fotbollsplan
Tag med en liten matsäck och sittunderlag.
Kostnad för fyra träffar är 150 kr samt medlemskap i Friluftsfrämjandet (100 kr per barn, medlemskapet gäller i ett år).
Anmälan och frågor
elin@kastenholm.se, 070-555 69 24 
ida9forslund@gmail.com, 070-644 31 85

Skogsmulle vid Västerhaninge
Vi träffas kl 10-12, fem söndagar under våren.
Vi möts på Ribbybergsskolans parkeringsplats för att sedan gå ut till vår Mulleplats.

Tag med Barnen har med sig en egen ryggsäck som de bär med liten matsäck och något att sitta på. När det blir lite kallare så är det bra om de har varm dryck med sig. Kläder efter väder.
Kostnad för fem träffar är 150 kr samt medlemskap i Friluftsfrämjandet (100 kr per barn, medlemskapet gäller i ett år).
Ledare Christina Modéen. Anmälan på https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/haninge/ 

Skogsmulle vid Rudan 

Gruppen kommer att träffas fyra söndagar under hösten i Rudans friluftsområde. För barn 6-8 år.
Start söndagen den 18 mars.10.00-12.00 
De övriga träffarna blir: 22 april, 20 maj, 10 juni (denna gång 12.00-14.00) med reservation för ändring

Samling Rudans gård.
Tag med liten matsäck i ryggsäck, sittunderlag och kläder efter väder - glöm inte stövlarna.
Kostnad för fyra träffar är 150 kr samt medlemskap i Friluftsfrämjandet (100 kr per barn eller familjemedlemskap, medlemskapet gäller i ett år). Aktivitetsavgiften betalas direkt till ledarna, kontant eller via swish. 
Ledare Sabina Barbera 070-281 14 98 och Marie Littke
Anmälan via aktiviteten på https://www.friluftsframjandet.se/regioner/malardalen/lokalavdelningar/haninge/  eller via telefon till Sabina.