Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Ny rapport: Diskrepans mellan kommuners friluftinsatser och politikernas vilja

2023-06-19

Många kommunpolitiker tycker att tätortsnära natur är lika viktigt som bostadsbyggande i samhällsplaneringen. Ändå saknar en majoritet av landets kommuner en friluftsplan och flera kommuner jobbar inte alls med frågan. Var femte kommun har inte en ansvarig för friluftsfrågorna. Det visar en ny rapport från Friluftsfrämjandet.

– En aktiv friluftspolitik bidrar till folkhälsa, livsglädje och många andra samhällsnyttor. Här har politiker från alla partier mycket att vinna. För att underlätta att göra skillnad har vi sammanställt rekommendationer som tillsammans kan skapa ett kommunalt friluftslyft, säger Friluftsfrämjandets generalsekreterare Kristina Ljungros. 
 
Friluftsfrämjandet har jämfört kommunernas svar i Naturvårdsverkets årliga friluftsenkät med en egen enkät till kommunpolitiker. Det finns ett glapp mellan vad politikerna tycker och vad som sker verkligheten.  

Medan 88 procent av de svarande kommunpolitikerna tycker att tätortsnära natur ska väga lika tungt som bostadsbyggande och kommunikationsmöjligheter i samhällsplaneringen, är det bara 29 procent av kommunerna som har en politiskt antagen plan för friluftslivet.

Drygt fyra av tio kommuner arbetar inte alls eller bara i begränsad utsträckning med att bevara, utveckla eller restaurera bostadsnära naturområden för att stimulera till mer utevistelse.  
 
– Det vardagsnära friluftslivet gör allra störst nytta för folkhälsan men då behövs en tillgänglig, attraktiv och tätortsnära natur. Det kan också göra en kommun mer attraktiv, då drygt hälften av svenskarna anger att en meningsfull fritid är en viktig faktor för val av bostadsort, säger Kristina Ljungros. 

Svårt för skolan att ge tillgång till friluftsliv

Drygt sex av tio kommunpolitiker tycker att det är ett problem att många skolor saknar ämnesövergripande friluftsundervisning, stöd för friluftsliv från skolledningen och att en del lärare saknar friluftskompetens. Det gör det svårt för skolan att ge alla barn tillgång till och kännedom om friluftslivet. Bara 38 procent av landets kommuner vet med sig att idrottslärarna i kommunen fortbildar sig i friluftsliv.   
 
– Positivt är att merparten av landets skolor har tillgång till natur inom 300 meter, så det finns alla möjligheter att satsa på friluftsliv och utomhuspedagogik. Genom att anställa en kommunal friluftspedagog och erbjuda lärarna den utrustning och fortbildning de behöver är det lätt att göra skillnad, säger Kristina Ljungros. 
 
I Naturvårdsverkets senaste stora friluftsenkät (2018) svarar nio av tio svenskar att friluftsliv är positivt för hälsan, sju av tio upplever återhämtning vid friluftsliv och drygt hälften av svenskarna (52 procent) anger att en meningsfull fritid är en viktig faktor för val av bostadsort. Dessa svar bekräftas i en ny Sifo-undersökning (juni 2023) som visar att sju av tio svenskar vill att samhället satsar på friluftslivet. 

Om rapporten "Så kan kommunen stärka folkhälsan genom friluftsliv"

Ladda ner hela rapporten som pdf

Rapporten innehåller:

  1. Bakgrund, analys och slutsatser om kommunernas friluftsengagemang
  2. Rekommendationer – så kan kommunen skapa ett friluftslyft
  3. Kommunernas och kommunpolitikernas svar på friluftsfrågor i 21 län