Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Forskning inom friluftsliv

Eftersom Friluftsfrämjandet är en kunskapsorganisation är det viktigt att vi bidrar till forskning inom friluftsområdet, men också att vi håller oss uppdaterade med kunskap om de områden som rör vår verksamhet.

Det finns en relativt stor mängd svenska studier inom friluftsområdet. Men fältet är mång- och tvärvetenskapligt och flera områden har studerats mycket sparsamt, eller inte alls. Det gör att kunskapsläget generellt sett är långt ifrån gott.

Eftersom Friluftsfrämjandet är en kunskapsorganisation är det viktigt för oss att kunna bidra till, men också hämta kunskap om, de områden som berör vår verksamhet och friluftssverige i stort. Det gör vi genom att delta i forskningsprogram och sprida kunskap genom vår ideella verksamhet.

Mistra Sport & Outdoors

Under 2022, samt åtta år framöver, bidrar Friluftsfrämjandet med sin unika kompetens i Mistra Sport & Outdoors, ett forsknings- och samverkansprogram för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv.

Med start våren 2022 lanseras en fristående universitetskurs på högskolan Dalarna på samma ämne riktad till lärarstudenter, framtagen med hjälp av Friluftsfrämjandet. Parallellt med detta sker månadsvisa forskningsmöten för att besvara frågor kopplade till programmets syfte. 

Inom forskningsprogrammet är Friluftsfrämjandet representerat genom Hans Rengman.