Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Så påverkar vi

Genom kontakt med politiker och beslutsfattare. Som remissinstans till regering och myndigheter bidrar vi med våra ståndpunkter i frågor som rör friluftslivet. Vi deltar aktivt i forskningsprojekt, opinionsbildar och samtalar. Dessutom engagerar vi oss i olika myndigheters arbetsgrupper. 

Friluftsfrämjandets riksorganisation ansvarar för kontakter med personer som arbetar med nationella frågor i riksdagen, regeringen och myndigheter. Friluftsfrämjandets regioner ansvarar för kontakter med personer som arbetar med regionala frågor, t.ex. i regioner och länsstyrelser. Friluftsfrämjandets lokalavdelningar ansvarar för kontakter med personer som arbetar med lokala frågor, t.ex. i kommuner och i vissa fall regioner och länsstyrelser.

Genom att samverka med andra organisationer utvecklar och kvalitetssäkrar vi friluftslivet, t.ex. i Skidrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Issäkerhetsrådet.