Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Samhällsplanera smart – för äventyr i vardagen

Den viktigaste förutsättningen för friluftsliv i vardagen är att det finns natur tillgänglig och tillräckligt nära, men också att den har sådana kvaliteter att den är attraktiv för människor att bedriva friluftsliv i. Därför behöver friluftslivets intressen väga lika tungt i samhällsplaneringen som andra intressen, som bostadsbyggande, kommunikationer, tävlingsidrott etc.

aktuella frågor och projekt