Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Nätverk och forum

För att skapa en bredare förståelse för friluftslivet, dess behov och positiva effekter representeras Friluftsfrämjandet i olika konstellationer, allt från nätverk, till olika forum, till mer fasta grupperingar. 

Representant i WWF:s förtroenderåd:
Lars Lundström

Styrelseledamöter i Svenska Skidrådet:
Lars Lundström och Urban Persson

Styrelseledamot i stiftelsen ”Håll Sverige Rent”:
Göran Andersson

Styrelseledamot i Gösta Frohms skogsmullestiftelse:
Tuula Torro

Styrelseledamot i stiftelsen stora Kornö:
Dennis Hedström

Styrelseledamöter i I Ur och Skur Utveckling AB:
Katarina Wendt Englund och Anna Vikholm

Representant i Fjällsäkerhetsrådet:
Andreas Karlsson

Representanter i Issäkerhetsrådet:
Jan Insulander och Carl Crafoord

Styrelseledamöter i stiftelsen Idre fjäll:
Henrik Tell och Jörg Bassek

Representant i skogsstyrelsens nationella sektorsråd:
Göran Andersson

Svenskt Friluftslivs forum för generalsekreterare:
Lars Lundström

Ledamot i Svenskt Friluftslivs styrelse:
Lars Lundström

Svenskt Friluftslivs Valberedningsgrupp:
Anna Vikholm

Utenavet, nationellt nätverk för främjande av Utomhuspedagogik:
Kerstin Andersson

Riksdagens Friluftsnätverk:
Lars Lundström och Göran Andersson

Ideell Arena:
Erik Lundvik