Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Påverka din tätortsnära natur

Flera av Friluftsfrämjandets lokalavdelningar arbetar kontinuerligt med att påverka sina kommuner, regioner och länsstyrelser för bättre tillgång till tätortsnära natur. Här möter du några av dem.

Friluftsfrämjandet Mälaröarna

Louise Sörme är miljöombud i Friluftsfrämjandet Mälaröarna. Hon har varit engagerad i många ärenden om lokal friluftsmiljö och plan- och byggprocesser och svarat på kommunens remisser. Här är hennes bästa tips för att lyckas med det lokala friluftsmiljöarbetet.

Case Ekebyhovsbacken:

Friluftsfrämjandet Mälaröarna har avtal med kommunen om att sköta en naturstig och ett vindskydd i närheten av den lokala skidbacken, Ekebyhovsbacken. I samband med byggandet av en ny motorled över Ekerö föreslog kommunen att använda en del av fyllmassor från bygget till att höja skidbacken med 35 meter. Det kan låta som en vinst för friluftslivet, men samtidigt hade kommunen planer på att just detta område skulle bli ett natur/kulturreservat, och en höjning av backen skulle kunna komma att påverka den befintliga naturstigen, vindskydd, löpspår mm. Friluftsfrämjandet Mälaröarna ansåg att kommunen inte gjort en ordentlig miljökonsekvensutredning inför projektet. Dessutom skulle en höjning av backen kräva att långsiktigt engagemang från en aktör som vill driva backen framöver, och vid den tidpunkten hade kommunen bara ett ettårigt avtal med den lokala skidklubben.

Friluftsfrämjandet Mälaröarna mejlade in sina synpunkter (en A4-sida) till kommunen. Kommunen beslutade senare att avvisa ansökan om höjning av backen. Detta var alltså en framgång för Friluftsfrämjandet Mälaröarna, som nu kan fortsätta bedriva sin verksamhet ostört med naturstig och vindskydd. 

Du hittar båda dokumenten från Friluftsfrämjandet och kommunen här bredvid och kan ladda ner dem i pdf-format. 

Friluftsfrämjandet Vadstena

Eivor Folkesson tillhör Vadstena Lokalavdelning och har många gnge varit i kontakt med kommunen i det lokala påverkansarbetet. Både som sekreterare och ordförande i lokalavdelningen blev det aktuellt i och med ansäkningar för lokalt stöd för bland annat barnverksamhet och skidanläggnningen Ormbergsliden. 

Case Kommunal friluftsplan:

Lokalavdelningen äger och förvaltar skidanläggningen. Stora delar av omgivningen till  är naturreservat, och med tanke på det så har Eivor haft nära kontakter med Länsstyrelsens naturvårdsenhet. trots att själva backen inte är en del av reservatet behöver förändringar ske i samråd. Med sökande av aktivitetsbidrag för ya verksamheter har erfarenheten av politikens inverkan och möjligheer blivit stor.

Se filmen nedan för hela Eivors berättelse – samt tips och råd kring hur lokelavdelningen bäst samverkar med sin kommun.

 

 

Friluftsfrämjandet Kalmar

Ulrika Persson är medlem och ledare i Kalmar Lokalavdelning. Uppvuxen i friluftsfrämjnadet blev hon själv ledare när barnen var små. 2016 startade hon tillsammans med en kollega upp en helt ny MTB-sektion. 
 

Case Vem betalar för cykelleder?:

Cykelverksamheten växtre fram som ett alternativ till den mer tälingsinrktade verksamhet som fanns tidigare. Problemet visade sig dock vara att det inte fanns någon tydlig plats för Friluftsfrämjandets verksamhet att ta plats på. Det fanns inga markerade leder i Kalmar kommun, och Ulrika stötte på lite svårigheter kring vilka områden verksamheten skulle befinna sig i. Då valde hon att starta ett samarbete med Kalmar kommun. Det gick ihop med att kommunen precis anställt en ny friluftsstrateg som tog kontakt med lokalavdelningen för att höra sig för hur friluftslivet sår ut i området. 
 
Se filmen nedan och hör Ulrikas tankar kring hur sammarbetet gått med kommunen, närliggande företag och innebrden av Friluftsfrämjandets blå jacka.