Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Investera i friluftsliv – för ett bättre samhälle

Mot bakgrund av snabbt ökande kostnader till följd av en alltmer stillasittande livsstil hos allt er,  nns samhällsekonomiska vinster på åtskilliga miljarder varje år att hämta genom att aktivera breda grupper för friluftsliv. Friluftsliv har stor betydelse för människors hälsa och välbefinnande, genom kombinationen fysisk aktivitet och naturupplevelse. Barns egna naturupplevelser är viktiga för att öka deras känsla för naturvärden och deras miljömedvetande. Därför behöver alla barn få tillgång till utomhuspedagogik och friluftsliv i skola och förskola.

aktuella frågor och projekt