Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Opinionsbildning och påverkan

I dialogen om samhällsutvecklingen är vi en stark röst för friluftslivet, och i detta prioriterar vi särskilt allemansrätten, ökad livsglädje och folkhälsa, samt respekt för naturen.

Vårt arbete med opinionsbildning och påverkan är en prioriterad del av vår organisations verksamhet, i syfte att bidra till en samhällsutveckling som speglar våra värderingar. Via media och i samtal med politiker och beslutsfattare lyfter vi vårt perspektiv och vår expertis, som underlag för kloka och hållbara beslut.

Ramen för detta arbete är en triangel med följande sidor: Sveriges friluftsmål, Svenskt Friluftslivs agenda och Allemansrätten. Vi avgränsar oss därmed till de frågor som våra cirka 110 000 medlemmar är överens kring, samt fokuserar på de frågor som vi anses ha unik expertis inom.

Vårt arbete med opinionsbildning och påverkan är alltid transparent och konstruktivt, och innefattar både reaktiv och proaktiv opinionsbildning och påverkan. Våra metoder är främst att vi svarar på remisser, deltar i nätverk och forum som är relevanta, bedriver opinionsbildning via media, samt bedriver påverkan via dialog med beslutsfattare.

2021 prioriterar vi Fördubblat statsbidrag, Friluftsliv i förskolan och skolan, Friluftsliv för folkhälsa samt God kunskap om allemansrätten. Vårt friluftsmiljöprogram beskriver vår syn på frågor kopplade till naturen och friluftslivets förutsättningar.

Kraften i vårt arbete med opinionsbildning och påverkan kommer ur hur väl arbetet är förankrat inom organisationen – från riksorganisationens styrelse till våra lokalavdelningar. Arbetet förankras genom denna strategi, att fastställas årligen i riksorganisationens verksamhetsplan (inkl. struktur, ram och strategi), genom transparens samt genom att stötta regioner och lokalavdelningar i deras arbete med opinionsbildning och påverkan.

Kontakt

Ahmed Al-Qassam

Påverkansansvarig

ahmed.al-qassam@friluftsframjandet.se

0720 - 70 58 46