Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Samhällspåverkan - en röst för framtidens friluftsliv

Naturen är friluftslivets arena. En tillgänglig och välmående natur är inte bara en hjärtefråga utan också en förutsättning för vår verksamhet.

Vi arbetar för att stötta hela friluftslivet, både det organiserade och det fria. Med över 100 000 medlemmar i ryggen värnar vi dagens och morgondagens friluftsliv.

Det arbete som sker för att stärka friluftslivets förutsättningar kan delas in i två kategorier: den första handlar om skapa förutsättningar för god friluftsmiljö och hela befolkningens tillgång till naturen, medan den andra kategorin fokuserar på barns vistelse i och relation till naturen såväl som deras utveckling och hälsa.

God och tillgänglig friluftsmiljö

För att du ska kunna njuta av friluftsäventyr är välmående natur en grundförutsättning. Vi arbetar aktivt för god friluftsmiljö med hög biologisk mångfald och hållbar utveckling, bland annat genom skydd av natur- och friluftsområden.

Som remissinstans till myndigheter bidrar vi med tydliga ståndpunkter i frågor som rör till exempel allemansrätten och strandskyddet. Och genom att samverka med andra organisationer utvecklar och kvalitetssäkrar vi friluftslivet, till exempel i Skidrådet, Fjällsäkerhetsrådet och Issäkerhetsrådet.

Vi deltar även aktivt i forskningsprojekt, bedriver opinionsbildning och debatterar flitigt aktuella frågor som är viktiga för friluftslivet. Dessutom engagerar vi oss i olika myndigheters arbetsgrupper.

Barns hälsa

Sveriges befolkning är en av världens mest naturintresserade och miljömedvetna. För de flesta börjar omtanke om naturen när man får en egen relation till den. Det vi tycker om är vi också rädda om. Det vi tycker om blir vi nyfikna på och lär vi oss ännu mera om. Därför läggs grunden för ett hållbart förhållningssätt tidigt i livet. Barn som lär sig en hållbar livsstil i dag, växer upp till framtidens hållbara vuxna.

Tyvärr är trenden att barns rörelse minskar i stället för att öka, och det gör även deras utevistelse. Skolor som på 1960-talet hade åtta obligatoriska friluftsdagar per år, är nu bara ålagda att genomföra "friluftsdag", utan specificerat antal. Resultatet är att antalet friluftsdagar har sjunkit dramatiskt.

Forskning visar dessutom att barn rör sig ännu mindre på helger, med familjen, än vad de gör i vardagen. Därför debatterar vi flitigt frågor som rör barns hälsa och tillgång till naturen. Dels deltar vi i möten med politiker för att lyfta frågorna, dels är vi en återkommande röst på landets största debattsidor. 

 

Aktuella frågor och projekt