Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Flottarleden/Timber water way/Holzwasswer weg

Från platsen Kaserna vid sjön Vassbotten i Munkedals kommun, kan man söka sig vackra vattenvägar, delvis i vildmark, långt upp i Dalsland.

Flottarleden

 

Ett sjösystem sammansatt av Vassbottensjön, Munkedalsälven, Viksjön, Valboån, Ellenösjön, Östersjön, Bläcketjärn,Kuserudssjön, Rådanesjön och slutligen Långhalmen, bjudertillsammans en vattenväg c:a 40 km lång.

Klicka på kartan nedanför som utskrift/Click for a map!

Naturen är mycket vacker och varierande. Kanotfärden går genom gammal bruksbygd, vänlig jordbruksbygd och kärv vidmark.

Vattenleden från Östersjön till Vassbotten har av Arctic Paper Munkedals AB,
fram till 1965, används som flottarled för timmer till papperstillvekningen vid
bruket i Munkedal. Sjön Vassbotten var under denna tid virkesmagasin och var oftast helt täkt av stockar. Flera platser utmed stränderna påminner än om den aktivitet som här en gång bedrivits, inte minst av de sänkstockar som här och var sticker upp ur vattnet.

Allemansrätten - paddling

Fiskekort;
Viksjön, Munkedalsälven

Ellenösjön/Östersjön

Fiskekort köps enklast direkt på internet eller via SMS på www.ifiske.se 
Vi önskar dig Friluftsvän, en angenäm vistelse, med många upplevelser utmed Flottarleden.

                 

Färdbeskrivning.
Utgångspunkt för kanotfärden på Flottarleden är platsen Kaserna i Munkedal. Här levde under 1800-talet filosofen Pontus Wikner, ett besök i omgivningen och den gamla stugan som var hans hem, rekomenderas före avfärden.

Färden går rakt österut till Munkedalsälven. Här befinner man sig i naturreservatet Strömmarna som sträcker sig nästan fram till Hattefjälls bro vid ingången till Viksjön.

På dess sydsida är ett timrat vindskydd beläget, från vilket man fascineras av den mäktiga bergvägg, som reser sig ur älvfåran. Här har flertalet rovfåglar häckat under åren, och det är nu ett tillhåll för korp. Munkedalsälven sträcker sig c:a 4 km upp till Viksjön.

På norra sidan av älven kan du besöka Fingals grottor, en formation från istiden. Flertalet jättegrytor med 4-5 m diameter och sydsidan utslipad, finner du på en promenad c:a 100 m upp från udden i viken. Inne i viken finns tillgång till raststugan, Modalen, med vackra omgivningar, bl.a. kvarnruiner i Kirkerudsbäcken och en nedlagd kvartsgruva.

Kikerudsbäcken utgör gräns mellan landskapen Bohuslän och Dalsland. Den utgjorde också riksgräns mellan Norge och Sverige före 1658. Men på båda sidor är man fortfarande i Munkedals kommun.

Före Viksjön passerar man Hattefjälls bro och 100 m norr om bron är en bra lägerplats på den gamla timmerkajen.

På färden över Viksjön rekommenderas sydsidan, där naturen är vild och tyst.

Från lägerplatsen mitt på Viksjön kan man göra utfärder och se Kochs grav. Det är en gammal familjegrav för släkten Michael Koch, som en gång residerat på Vågsäter.

Intill gravplatsen är ett stort område avsatt som naturreservat och informationstavlor upplyser om de vackra omgivningarna. På färden österut kommer man till Valboåns utflöde i Viksjön.

Vid Strömsäter träffar du på det förste hindret, men ett spännande sådant. En lång fors med strömt vatten gör det omöjligt att paddlande ta sig igenom. Lättast är att dra kanoten genom forsen. Ta på skor och gå i älvfåran. Väljer du att tåga rekommenderas norrsidan av ån. Ovanför forsen träffar du på mindre strömställen, som oftast går att paddla igenom. Om du är uppmärksam här kan du träffa på bäver.

Färden går vidare till Ellenösjön, som bjuder en vänlig natur. Sjön är på flera ställen mycket grund, vilket gör den till en fin fågellokal, dit svanar, hägrar, änder m.fl. arter finner sin tillflykt.

Söker du här en lägerplats, finner du en trivsam sådan mitt i Granön.

För Ellenösjön och Östersjön gäller fiskekort som kan köpas via sms som anges på Kanotcentralen.
eller direkt på www.ifiske.se Efter bron vid Ellenö är du inne i Östersjön. Denna sjö är mer vildmarksbetonad än de senare vattnen du paddlat.

Vid Blåhakerud i östra delen av leden träffar man på en lastkaj, dit man en gång forslat timmer och tippat i sjön för vidare flottningstransport till Munkedals Bruk. På denna lastkaj har du en bra lägerplats med utrymme för många tält. Här i övre delen av Östersjön är den sammanhängande vattenleden slut.

Tidsåtgången för denna färd rekommenderas till 3 dagar, vari är beräknat hemfärd på samma vatten. Gör dig god tid att studera den vilda naturen kring Munkedalsälven samt fågellivet i Ellenösjön.

Om du väljer att fortsätta vattenvägen upp i Dalsland, får du en bärsträcka av c:a 1 km till Bläcketjärn. Följ markerad led.

Obs! Tvätta kanoten med sprit innan sjösättning! Detta p g a kräftpestsmitta. I annat fall får du vänta 24 timmar...

Ån till Kuserudssjön är svårpaddlad varför bäring är att föredra över den lilla åsen.

Obs! Svår terräng att ta sig fram mellan Kuserud och Bläcketjärn för tillfället då det inte har röjts på ett tag. Oklart när detta blir åtgärdat.

Vägbanken vid Noreviken kan man paddla igenom och kommer då in i Rådanesjön. Här fortsätter leden i Gruksviken till Rådanefors.

Platsen erbjuder vacker bruksmiljö. Här anlade Ivar Koch 1732 ett bruk för ämnesjärnsmide. Denna verksamhet upphörde 1874. Bygden är känd för betydande kvartsbrytning, vilken drevs av Forshammars Bergverk.

En vandring upp på Hökberget, c:a 1 km NV Noreviken bjuder på ett "Sverige i miniatyr". Omgivningarna har en rik flora med flera arter, vanliga för sydliga breddgrader.

För att komma upp i sjön Långhalmen får du bära kanoten c:a 100 meter, över vägbanken och förbi dammluckan. Västra sidan är lättgången.

Den möda det kostar dig att komma upp i Långhalmen får du här verkligen utbyte av, då du glider fram på dess smala tysta vatten. Naturen är omväxlande och du finner flera vackra uddar, som lockar till strandhugg.

Den rekommenderade lägerplatsen på östra sidan är vacker och har utrymme för många tält. I södra änden av sjön finner man en vacker rastplats på den lilla ön till höger i viken. Här finns plats för många tält.

Sträckan som du nu har paddlat är c:a 40 km lång och här är Flottarleden slut. Alternativt kan man här själv ordna hämtning eller välja samma vattenväg tillbaka.

Tidsåtgången för en kanotfärd på hela Flottarleden rekommenderas till 5-7 dagar, då med återfärd på samma vatten till Kaserna.

Modalen. 
Stugan har brunnit ned men det finns stor gräsyta som lämpar sig för tält för större grupper som paddlar. Ute toalett. Vatten i bäcken. Ved finns så länge lagret räcker.

Allemansrätten - inte störa inte förstöra | Naturvårdsverket - YouTube

Timber water way

Canouecenter is open daily between 10 - 14 o´clock from 16 of june to 22 of august. MapDirections to Canoe Centre:Take the E6 at exit 98, to Munkedal junction. Sign shows Ed and Munkedal.Follow signs Ed and Hedekas and Färgelanda.Drive 4.3 km and you reach the Canoe Centre.

From the site Kaserna lake Vassbotten in Munkedal, you can search thebeautiful waterways, partly in a wilderness, far up Dalsland. A lake system composed of Vassbotten sjön, Munkedals-river, Viksjön, Valboån, Ellenösjön and Östersjön. The last lakes;Bläcketjärn,Kuserudssjön,Rådanesjön and finally Långhalmen offers along a waterway about 40 km long.Nature is very beautiful and varied.

We don´t recommend the last lakes for the moment because it´s to difficult to get through the terrain between the lakes.

The canoe trip takes you through old rural industry area, friendly farmland and rugged wilderness.Waterway from the Österjön to Vassbotten have of Arctic Paper Munkedals ABuntil 1965, used as waterway for timber to paper production at mill in Munkedal.Sea Vassbotten was during this time lumber warehouse and was usually quiteextraction of logs. Several places along the beaches remind us about the activityhere once undertaken, not least of the lower logs here and there, rising out ofthe water.

We wish you friend of wildlife, a pleasant stay, with many experiences along thetrail rafts.

Allemansrätten - in English (long version) | Naturvårdsverket - YouTube

                   

Holzwasser weg

Wegbeschreibung zur Kanotcentrale:Biegen sie von der Europastrasse 6 ab. Bei der Enifahrt 98, Munkedalsmotet nach Munkedal. Auf dem Fahren sie 200 meter und biegen sie nach rechts ab. Bei dem Schilde: Ed, Hedekas und Färgelanda. Auf dem fahren sie 4,3 km.

Kanotzentrale – Flottarleden (Holtztransportweg)Bootvermietong bei der Kanuzentrale, Kaserna Vom 16. Juni bis 22. August zwischen 10 - 14 Uhr unsere Mitarbeiter werden in diesem Zentrum sein.Hier können sie kajaks oder sogenannte kandensare mieten Wir können ihnen auch helfen mit einem Wegweiser oder Instruktör fürs paddlen auf den Wasserweg oder irgendwo anders.Von den Platz Kaserna bei dem See Vassbotten i dem Landkreis Munkedal,kann man sehr schöne Wasserwege finden, die teilweise durch schwedische Wildmark führen bis hinauf nach Dalsland.

Ein Seesystem, zusammengesetzt aus Vassbottensee, Munkedalsälven, Viksee, Valboån,(kleiner Fluss), Ellenössee, Ostsee, Bläcketjärn, Kuserudssee, Rådanessee und zum Schluss Långhalmen ermöglichen zusamen einen Wasserweg der ungefähr 40 km lang ist.Die Landschaft rundherum ist wunderschön und die Kanufahrt führt durch Natur. Bauernlandschaft und karge Felsalandschaft. Ürberall gibt es wunderbare Stellen die zum verweilen einladen. Der Wasserweg von Ostsee zum Vassbottensee dient als Transpotweg für Holz zur Arctic Paper.Die Fabrik in Munkedal brauchte das Holz für die Papierherstellung.

Der Vassbottensee diente in dieser Zeit als Holzmagazin und war oft ganz zugedeckt mit Holzstämmen.An den Stränden erinnern einige Stellen an die Arktivität die einst hier stattfand. Man sieht Hier und da Holzfäle die aus dem Wasser ragen.

Wir wünschen Dir, lieber Naturfreund, eien angenehmen Aufendhalt, mitvielen Erlebnissen auf dem Holzwasserweg.

Allemansrätten - in English (long version) | Naturvårdsverket - YouTube