Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

50 år

År 2019 fyllde Munkedal 50 år!

6 juni 2019
Vår avdelning förärades en fana ur kungens hand på Skansen, Stockholm på Sveriges Nationaldag. Vi var en av 10 föreningar som hedrades på detta sätt. 
En delegation på 5 personer deltog med bl a Anton Kallin som iklädd en dalafolkdräkt(!) fick överlämna blommor till drottningen vid ankomsten till Skansen. 
Efter mottagandet fick föreningen ett första officiellt uppdrag att stå fanborg på slottet i samband med taptot. 

            Skansen 6 juni 2019

 

En historisk resa genom 50 år

Avdelningens bildande föregicks av att Elsie Johannesson och Ingela Ingman bedrivit barnverksamhet redan 1968 under Uddevallas "paraply". Dessa damer ville ha igång en avdelning i Munkedal.

Den 16 januari 1969 Hensbacka bildas Skid & Friluftsfrämjandet som distriktsordförande Wilhelm Hansson, ledamöterna David Herbo och Holger Nilsson håller möte tillsammans med den tilltänkta Munkedals avdelningen. Närvarande Fride Holmberg, Gösta Augustsson, Bengt Johansson, Georg Lifvegren, Dan-Olof Nilsson, Erik Ekendal och Gunnar Sjöblom 

Till ordförande väljs Fride i interimsstyrelsen. Obs! Vakans för en eventuell kvinnlig ledamot.Verksamhet som man inriktar sig på är barnskridskoskola, barn – mammaskidskola, rösad led Hensbacka – Herrestadsfjället.

27 jan Startbidrag från Skid och Friluftsfrämjandet på 200 kr 

1 juni Hålls det första årsmötet och 9 ledamöter väljs med bl a Lars Ahlberg och ungdomsledare Bengt Haverby.

1970. Förbereds elljus spår på 1800 meter vid Foss Västergård. Kommunen anslår 10000 kr. Huvudman Friluftsfrämjandet.Man bildar en barn och ungdomssektion.Arrangerar Vårdkasar i samarbete med Naturvårdsverket. Kvistrumsberget. 
Föreningen föreslår Länsstyrelsen att skapa en vandringsled genom Bohuslän(!)

1971. Det finns 1950 kr i kassan. 161 medlemmar. Omfattande ungdomsverksamhet. 

1972. § ”Kassören drar en lättnandes suck för ett bidrag på 2000 kr från kommunen”

Elljusspåret igång på hösten

1973. Gösta Augustsson startar Svarteborgs Skid & Friluftsfrämjande. Många oroas för lämpligheten me flera avdelningar. Dingle – Tanum – Sörbygden – Munkedal. Första notering om att det ordnas kanotverksamhet.

”Störningar” i elljusspåret. Detaljplaner på Foss. Trädgårdsavfall nära spåret etc.

1974. TVM finns som Fritt valt arbete i skolan. Motionsgympa. Friluftsskola startar med Arno som ledare.Planer på Kanotcentral börjar ta form. Man äger 3 kanoter.

265 medlemmar. Elljusspåret är nu halverat.

1975. Alpin verksamhet drar igång i form av skidresor till Norge.Kanotcentralen fullbordas genom att få hyra en bod på Kaserna som görs om till förråd. Hyrs på 10 år för 100 kr/år. 5 nya kanoter köps in.
Vindskydd timras vid Flottarleden.Förfrågan görs om Modalen.

Namnändring till Friluftsfrämjandet.

1976. 450 medlemmar. Kanothyra 15kr/dygn för medlem.Fjällvandringar startar. Filmen om Flottarleden tillkommer med Tommy Ahnby som producent.

1977. Planer om Friluftsgård Kaserna med elljusspår på 2.5 km.Ett förslag från Munkedal 1970 till Länsstyrelsen är att skapa en vandringsled som går genom hela Bohuslän. Detta förslag bearbetas nu av Länsstyrelsen. Gamla Flottarstigen (som nu är en del av Bohusleden) blir vandringsled med broar på två ställen. Bengt och Arno förväntas(!) svinga yxan enligt protokollet.

        
Första bron över Strömmarna längs "Flottarstigen" numera Bohusleden

KC har nu 16 kanoter. 3500 personer anges ha paddlat med kanoterna under året + anges 700 privatpaddlare.Första Modalen dagen arrangeras.

25/11 §23 Yttrande till kommunen ang Idrottshallar;

” Då gott om frisk luft är ett önskemål som bäst tillgodoses i bushen eller dess närhet, föreslås att en buske planteras vid entrén….samt att Främjandet ej framför detta till kommunen….”

1978. 515 medlemmar.Först anställd personal på KC – Bengt Hedström. Skissförslag på Friluftsgård tas fram och presenteras för politiker. Studiebesök i Ed tillsammans med Fritidsnämnden och andra föreningar.

Villkor plockas fram för att Friluftsfrämjandet ska sköta anläggningen bl a kommunen står för driftskostnaden. Naturvårdsverket, Främjandet bidrar med pengar till bygget.

1979. Startar Luffsare grupp.25 kanoter finns. På kontot 50916 kr.10 års jubileum på Åtorp med dans till Comix. 156 deltagare. Möe skidbacke påbörjas nämns i protokollet.

1980. Dans igen på årsmötet.Friluftsgården nu en kommunal angelägenhet. Främjandet inte längre med i processen. Troligen är det idrottshallarna som står överst på agendan.

        

19 barngrupper, 35 ledare(!), 270 barn.

Vindskydd byggs på Granön.Gunnar Eklund gör iordning 2 kanotkärror.

Klubbstugan vid Hede köps in för 25000 kr

1985 Bohusleden invigs.

        
        Arno Johannesson och Stig Fredriksson inför ledens 30 års jubileum.

Kajaker köps in.
Kolmilor ordnas på Hensbacka.
Stugan vid Hede säljs. Timmerstuga skänks av kommunen till KC.


2008 invigs naturreservatet Strömmarna.
Två nya hängbroar sätts upp av Västkuststiftelsen.

2010 hålls det första och enda ”After Ski” i skidbacken.Samma år gourmet vandring. 

De senaste åren har kajakverksamheten och långfärdskridsko varit dominerande aktiviteter.Barnverksamheten varit upp och ned. Nu med ökat intresse.

2009 - 2018 Årliga fjälläventyr med eller utan kajak. 

                   KC flyter på med mycket uthyrningar.

Modalen stugan brinner ned till grunden 20 maj 2018.

2019. Friluftsfrämjandet Munkedal fyller 50 år. Vi är nu 447 medlemmar.

Modalen stugan återinvigs augusti samma år.