Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2022-01-10)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Gammelstorp

Detta är Skogsstyrlesens kursgård i Blekinge.

Under 2003 tecknades ett samarbetsavtal mellan Friluftsfrämjandet i Ronneby och f d Skogsvårdsstyrelsen, numera Skogsstyrelsen, angående nyttjandet av vissa lokala delar av kursgården samt den omgivande terrängen för friluftsaktiviteter.

Avtalet påbörjades 2003-07-01, med årliga uppdateringar. Senaste genomgången gjordes våren 2016.

Syftet är att försöka ge Friluftsfrämjandets medlemmar en replipunkt att samlas omkring, en fast plats för söndagsutflykten/-promenaden och sektionernas verksamhetsutövande.

Vår kontaktperson är Bengt Ignell, tel. 0457- 460039, som kan ge mer information.

Skogsgården Gammelstorp ligger 17 km norr om Ronneby centrum. I omgivningarna finns anlagda strövstigar, uppskattade rast- och grillplatser, sjöar och parkeringsplatser.