Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-09-22)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Våra dokument

Här finns en del av lokalavdelningens dokument

Stagdar och styrdokument

Lokalavdelningens stadgar är gemensamma för alla lokalavdelningar, regioner och riksorganisation. Vi har även gemensamma styrdokument. För att se dokumenten måste du vara inloggad:

Stadgar och centrala styrdokument

Försäkringar för medlemmar

Som medlem är du försäkrad både som ledare och deltagare i olika aktiviteter, både för olycksfall, skador på egendom t ex kläder, och ansvarsförsäkring.

Göra en skadeanmälan

  1. För skadeanmälan ring 0771-960 960.
  2. Uppge Friluftsfrämjandets avtalsnummer 64750.
  3. Uppge även ditt medlemsnummer i Friluftsfrämjandet. 

 Se våra centrala försäkringar

Lokala försäkringar för medlemmar

Lokalavdelningen har tecknat en särskild olycksfallsförsäkring hos IF för funktionärer som arbetar för föreningen men som vid skadetillfället inte deltar i en organiserad aktivitet. Vid skada kontakta styrelsen.

Våra årsmöteshandlingar

Årsmötesprotokoll