Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Värdegrundsarbete BoU

Friluftsfrämjandet jobbar för en trygg och säker miljö för våra medlemmar och särskilt barn- och ungdom. Vi följer Växjö kommuns krav på att alla barn- och ungdomsledare ska uppvisa begränsat registerutdrag för ansvariga i föreningen. På våra möten diskuterar vi värdegrunden i föreningsarbetet.

Värdegrundsarbete

Vårt värdegrundsarbete är sammanfattat i följande dokument:

Värdegrund
I dokumentet 

Begränsat registerutdrag

Alla barn- och ungdomsledare ska uppvisa begränsat registerutdrag för ansvariga i föreningen för att få ett godkännande. Den som inte blir godkänd kan inte verka som ledare i den rollen. Den som inte visar upp registerutdrag kan inte vara barn- eller ungdomsledare.

Ledarens beställer själv utdrag

Ledaren ansvarar själv för att beställa utdraget från polisen. Blankett finns på nätet och kan fyllas i och skickas med post eller kan man skanna och maila. Det är gratis men kan ta några veckor innan ledaren får utdraget.

Länk: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf

Mer info från polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/

Det finns andra typer av utdrag för t ex anställd personal och dessa kan kosta pengar att beställa.

Uppvisande

Uppvisandet sker på barnledarnas upptakts- eller redovisningskvällar. Då finns utsedda ansvariga på plats som tittar på utdraget, antecknar i en pärm att personen är godkänd och sedan lämnar tillbaka utdraget. Föreningen får inte anteckna eller på annat sätt röja eventuella anmärkningar i registret utan endast anteckna godkänd. För den som inte blir godkänd görs ingen anteckning.
Föreningen gör en förteckning över godkända personer antingen på papper eller digitalt.
Detta förfarande och godkännande av ledare är ett krav från Växjö kommun. Godkännandet gäller i tre år och ska sedan förnyas.

Länkar:

Växjö kommun belastningsregistret mm:
https://vaxjo.se/sidor/se-och-gora/foreningsliv/rad-service-och-stod/foreningsstod.html

 Friluftsfrämjandet har centrala stadgar och styrdokument som även gäller lokalavdelningen. Här finns:

Gemensamma stadgar för riks, region och lokalavdelning
Uppförandekod (respekt, värdighet, likabehandling)
Policy alkohol och droger (nolltolerans för barn och ungdom under 18 år)
Belastningsregistret (samma krav som Växjö kommun ställer)

https://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/dokumentbank/styrdokument/