Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Praktisk info till ledare inom lokalavdelningen

Här finner du en sammanfattning av information som är viktig för dig som ledare och funktionär att känna till. Om du har några funderingar eller frågor, vänd dig till din sektionsledare eller någon i styrelsen.

Friluftsfrämjandets organisation
Friluftsfrämjandet är en nationell organisation med syfte att främja folkhälsa och livsglädje genom skidåkning och annat friluftsliv. Föreningen har tre nivåer: riksorganisationen, regioner samt lokalavdelningar.

Märsta-Sigtuna ingår i Region Mälardalen och styrs av en styrelse som väljs på årsmötet. 

Bli Ledare!
Ledare kan vilken medlem som helst bli och som är intresserad av friluftsliv, vill starta upp en verksamhet eller bli ledare i en befintlig. “Grundkrav: som funktionär, hjälpledare eller ledare hos Friluftsfrämjandet ska du vara en god företrädare för organisationen och varumärket. Alla ledare agerar i enlighet med vår uppförandekod och värdegrund”  

Ledartrappan

För ledarutbildningarna står utbildningsorganisationen Friluftsakademin. För att bli ledare i Friluftsfrämjandet ska du, med godkänt resultat, genomgått:

  1. värdegrundsutbildning (interaktiv webbutbildning) Introduktion till friluftsfrämjandet samt
  2. en godkänd ledarutbildning enligt respektive verksamhets utbildningsplan 

Lokalavdelningen står för kostnaden för din grundutbildning och ditt bidrag är din tid och ditt engagemang! Som ledare ska du fortbilda dig minst en gång under en tvåårsperiod. I lokalavdelningen erbjuder vi ett antal interna fortbildningar. Vill du gå en annan fortbildning anmäler du intresse till din sektionsledare. Styrelsen tar sedan ställning till hur stor del av fortbildningen som lokalavdelningen kan stå för. Region Mälardalens utbildningar och fortbildningar

Utdrag ur Belastningsregistret
För att trygga säkerheten för våra yngre deltagare måste du innan du genomgår utbildning till barnledare eller skidlärare begära ett utdrag från polisen (PM 442.14 utdrag för föreningar där personer ska arbeta med barn). Det lämnas/visas upp för föreningens ordförande före utbildningen, och därefter vartannat år. Om Du önskar få tillbaka ditt utdrag säger du till eller så strimlar vi det.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/

Kansli och övergripande administration
Sigtuna-Märsta lokalavdelning har ett kansli utan personal.

Det finns ett sortiment av trycksaker, böcker,  marknadsföringsmaterial (beachflagga), en del utrustning som kan användas i sektionerna (Triangakök, tält) mm

E-post
Föreningens e-post marsta-sigtuna@friluftsframjandet.se hanteras av föreningens sekreterare och läses normalt av flera gånger i veckan.

Som ledare har du möjlighet att få en e-postadress "n.n@friluftsframjandet.se". Denna kan man lätt vidarebefordra till sin egen e-post. Om man anger denna adress i medlemsregistret sänds eventuella medlemsutskick man gör från medlemsregistret angående t.ex. aktiviteter från denna adress och man behöver inte skylta med sin privata adress. 

Hemsida: www.friluftsframjandet.se/marsta-sigtuna

På Mina sidor (logga in först) finns material och information av många slag för ledare.

Facebook: https://www.facebook.com/ffmarstasigtuna1/Lokalavdelningens Facebooksida följs av många personer, såväl medlemmar som icke medlemmar. Vi vill berätta om vad som händer, har hänt och ska hända på ett positivt och inbjudande sätt för att inspirera fler personer att hitta till vår organisation och verksamhet.

OBS! Glöm inte att fråga de personer du fotograferar under en aktivitet om det är OK att de syns på FB eller andra sociala medier. Alternativt fota alltid utan att ansikte syns.

Twitter

Deltagaravgifter för ledare
Ledare som leder en aktivitet skall inte betala några kostnader för aktiviteten. Som ledare kan du ta ut en reseersättning- pdf excel. När du som är ledare i en vuxensektion är med som deltagare på en aktivitet i den egna sektionen betalar du självkostnad för aktiviteten såsom hyra av utrustning, måltider och övernattningskostnader. För ledare inom barnsektionerna, gröna sidan och barnskridsko, gäller att era barn deltar gratis i den grupp du leder.

Betalning vid aktiviteter
Deltagare betalar sin aktivitet i aktivitetshanteraren. Om aktiviteten även riktar sig till icke medlemmar kan de betala aktiviteten via Swish eller bankgiro.

Endast nedan angivna Swishnummer skall användas:

123 458 0023

Bankgiro för Sigtuna-Märsta lokalavdelning: 5013 - 3297

Planera/administrera och annonsera kommande aktiviteter
Aktivitetshanteraren
Vårt mål är att presentera så många aktiviteter som möjligt på hemsidan. Där administrerar vi det mesta runt aktiviteten, t.ex. tar emot anmälningar, i vissa fall betalning, gör utskick till deltagare och rapporterar statistik. Manualer finns på hemsidan.
Det är din uppgift som ledare att lägga upp dina aktiviteter, och det ska göras innan aktiviteten startar.

När en aktivitet är avslutad ska den slutredovisas i Aktivitetshanteraren så att föreningen får en rättvisande statistik. Detta är viktigt i dialogen med bidragsgivare på nationell, regional och lokalnivå.

Aktivitetshanteraren skall om möjligt alltid användas och även för aktiviteter som är av repetitiv karaktär. 

Aktivitetshanteraren kan även användas för att göra utskick till anmälda (eller av ledare tillagda). 

GDPR – EU:s Dataskyddsförordning
Det är din skyldighet som ledare som hanterar personuppgifter att känna till innebörden av GDPR. Genom medlemskap i Friluftsfrämjandet accepterar medlemmen att Friluftsfrämjandet sparar medlemmens personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår av följande länk.

Ansvaret för hantering av personuppgifter som ligger i Aktivitetshanteraren ligger på Riksorganisationen.

Vanliga frågor om GDPR framgår av (inloggat läge) följande länk.

Försäkringar
Alla medlemmar och ledare inom Friluftsfrämjandet är försäkrade genom medlemsavgiften till Friluftsfrämjandet. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under deltagande i av Friluftsfrämjandet, dess regioner eller föreningar anordnad verksamhet samt under direkt färd till och från dessa aktiviteter. Då aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna. För skadeanmälan:

1. Ring 0771-960 960.

2. Uppge Friluftsfrämjandets avtalsnummer 64750.

3. Uppge även ditt medlemsnummer i Friluftsfrämjandet.

Mer information om försäkrigar finns på följande länk.

Alla ledare omfattas också av en ansvarsförsäkring.