Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Om oss i Märsta-Sigtuna

Vår lokalavdelning i Märsta-Sigtuna, bildades 1958. Vi är i dagsläget drygt 600 medlemmar.

Kontaktuppgifter mm
marsta-sigtuna@friluftsframjandet.se
Adress: Postbox 2042, 195 02 Märsta
Bankgiro: 5013 - 3297
Swish 123 458 0023
Organisationsnummer: 814800 - 3794

Verksamhetsplan Märsta-Sigtuna 2023

Den 3-åriga verksamhetsplanen antogs på riksstämman 2021. Den konkretiserar vad vår organisation behöver fokusera på de kommande 3 åren för att uppnå målen i Strategi 2030: 

 1. Fler aktiva medlemmar genom många, bra och engagerade ledare 
 2. Mer utomhuspedagogik i förskola och skola (detta fokusmål har vi ingen lokal verksamhetsplan för) 
 3. Mer inspiration till allmänheten 

 

Övergripande mål 1: 

Alla våra aktiviteter ska läggas in i äventyrshanteraren av ansvarig ledare. Vi vill jobba för att i första hand locka fler av våra egna medlemmar till lokalavdelningens aktiviteter.   
 
Aktiviteter för att nå övergripande mål 1 

 • På de aktiviteter där det känns angeläget ger vi förtur till våra egna medlemmar.  


Övergripande mål 2: 

Vi ska ha välutbildade ledare som känner sig stolta och trivs med att vara ledare i vår lokalavdelning. Vi vill också rekrytera nya ledare.  
 
Aktiviteter för att nå det övergripande mål 2: 

 • Tipsa våra ledare om vilka fortbildningar som finns och uppmana ledarna att fortbilda sig vid ett eller flera tillfällen under en tvåårsperiod, enligt Friluftsfrämjandets styrdokument för ledare. 
 • Arrangera minst en lokal fortbildning för ledare 
 • Hålla en informationsträff för personer som är intresserade av att bli ledare, där vi informerar om lokalavdelningen och vad det innebär att vara ledare.  
 • Bilda en ledarvårdsgrupp bl.a. med syfte att arrangera fortbildningar och träffar för ledare. 
 • Sondera vilka fortbildningar våra ledare vill ha. 

Övergripande mål 3: 

Våra medlemmar och ledare ska känna gemenskap, att vi är en förening där det är trivsamt och roligt att vara medlem.

Aktiviteter för att nå övergripande mål 3: 

 • Arrangera ca 6 enklare äventyr för att nå potentiella nya medlemmar och där alla kan delta, oavsett förkunskap.   
 • Göra en instruktion till den som vill leda ett fristående äventyr. I instruktionen ska stå vad man ska berätta om lokalavdelningen under träffen, att man ska säga något om allemansrätten, tips på introduktion och avslut av aktiviteten samt att man som ledare ska bära profilkläder. 
 • Sätta ihop ett program på våren och ett på hösten med kommande halvårs aktiviteter. Programmet kan t ex spridas via webb, nyhetsbrev och i Embarsboda. 
 • Jobba för att minst två sektioner arrangerar prova-på-aktiviteter för andra ledare. 
 • I varje nyhetsbrev ge en kort rapport från en av våra sektioner.  
 • Se till att alla sektioners verksamhet syns på sociala medier.  

Övergripande mål 4: 

Vår verksamhet ska synas mer, utanför vår egen organisation.  

Aktiviteter för att nå övergripande mål 4: 

 • Se till att det finns bra information om vår förening i Embarsboda, bl.a. genom att uppdatera och trycka foldern om vår lokalavdelning samt trycka en skylt med information om vår lokalavdelning  som kan sättas utomhus. 
 • Vara öppna för samarbeten med andra föreningar.  
 • Bilda en grupp som jobbar med våra sociala medier.  
 • Marknadsföra våra fristående aktiviteter genom tre olika marknadsföringskanaler, t ex sociala medier, nyhetsbrev, Destination Sigtuna, Facebook-event eller affisch i Embarsboda. 
 • Tipsa lokaltidningen om när vi har något spännande på gång, minst två gånger under året.  
 • Aktivt arbeta med vår kommunikationsplan och göra den känd bland våra ledare.  

Övergripande mål 5: 

Vi ska vara ambassadörer för allemansrätten. 

Aktiviteter för att nå övergripande mål 5:  

 • Uppmana alla ledare att prata om lämpliga delar av allemansrätten under sina äventyr.   
 • Se till att vi har information om allemansrätten i Embarsboda. 
 • Göra ett inlägg om allemansrätten i varje nyhetsbrev.  
 • Informera om allemansrätten på sociala medier 
 • Diskutera på ledarträffar och sektionsledarträff hur andra sektioner pratar om allemansrätten. STYRELSE 2023 - MÄRSTA-SIGTUNA LOKALAVDELNING

ORDFÖRANDE
Ida Niklasson - ida.niklasson1@gmail.com
Födelseår: 
1982
Uppdrag i lokalavdelningen:Ledamot 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: 

VICE ORDFÖRANDE
Per Huss - per.huss@friluftsframjandet.se
Födelseår: 1977
Uppdrag i lokalavdelningen: Kajakledare, Styrelsesuppleant 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Som deltagare främst inom kajak och vandring.

KASSÖR
Kristina Kleiner -
hakankleiner@telia.com
Födelseår: 
1970
Uppdrag i lokalavdelningen:
 Ledamot, Sektionsledare/ledare barnskridskoskolan, värd i Embarsboda 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: 
Gick i Mulle, Strövarna och Frilufsarna och skidskolan som barn. Har varit Knytteledare och sektionsledare för barnverksamheten 

SEKRETERARE
Ylva Strandell - ylvastrandell@gmail.com
Födelseår: 1972 
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/webmaster, funktionär, värd i Embarsboda 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Barn- & ungdomsledare, TVM:are

LEDAMÖTER
Patrik Kärr
Födelseår: 1971
Uppdrag i lokalavdelningen:  ledamot i styrelsen
Bakgrund i Friluftsfrämjandet:

Jonas Enström- 
Födelseår: 1980
Uppdrag i lokalavdelningen: 
ledamot i styrelsen 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: 

Monika Jansson
Födelseår: 1958
Uppdrag i lokalavdelningen:
ledamot i styrelsen 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: 

SUPPLEANTER

Åsa Krantz - asakrantz127@gmail.com
Födelseår: 1970
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/sekreterare, funktionär, värd i Embarsboda
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Barn- & ungdomsledare, TVM:are

Emelie Runfeldt - emelie.runfeldt@gmail.com
Födelseår: 1978
Uppdrag i lokalavdelningen: Ordförande, sektionsledare för barnverksamheten, Mulleledare
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Deltagit själv i barnverksamheten och TVM. Barn- och ungdomsledare, kajakledare, ledamot i distriktsstyrelsen, kursledare för Strövare och Frilufsare i Upplandsdistriktet, bytesmarknadsarrangör. 

 

WEBMASTER
Ylva Strandell - ylvastrandell@gmail.com

VANDRARTORPET EMBARSBODA
Per Toräng - pertorang(a)gmail.com 

 

Styrelsemöten 

2023 

Datum 

Tisdag 25 april kl. 18.30 

Måndag 22 maj kl. 18.30 

Måndag 12 juni kl. 18.30 

Måndag 28 augusti 18.30 

Söndag 8 oktober Långmöte 

Måndag 6 november kl. 18.30 

Tisdag 5 december Budgetmöte 

 

2024 

Tisdag 16 januari kl. 18.30 

Måndag 12 februari kl. 18.30 

Onsdag 21 februari Arbetsmöte 

Onsdag 6 mars Årsmöte