Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Om oss i Märsta-Sigtuna

Vår lokalavdelning i Märsta-Sigtuna, bildades 1958. Vi är i dagsläget drygt 500 medlemmar.

Kontaktuppgifter mm
marsta-sigtuna@friluftsframjandet.se
Adress: Postbox 2042, 195 02 Märsta
Bankgiro: 5013 - 3297
Swish 123 458 0023
Organisationsnummer: 814800 - 3794

Verksamhetsplan Märsta-Sigtuna 2024

Den 3-åriga verksamhetsplanen antogs på riksstämman 2021. Den konkretiserar vad vår organisation behöver fokusera på de kommande 3 åren för att uppnå målen i Strategi 2030: 

  1. Fler aktiva medlemmar genom många, bra och engagerade ledare 
  2. Mer utomhuspedagogik i förskola och skola (detta fokusmål har vi ingen lokal verksamhetsplan för) 
  3. Mer inspiration till allmänheten 

Övergripande mål 1:
Vi ska ha välutbildade ledare som känner sig stolta och trivs med att vara ledare i vår lokalavdelning.
Vi vill också rekrytera nya ledare.

Aktiviteter för att nå det övergripande mål 1:
-Styrelsen med flera ska delta i ett utbildningsevent med regionen på tema “locka-behålla
ledare”
-Liten nystart av vandringssektionen under året
-Arrangera minst en lokal fortbildning för ledare
- Bilda en ledarvårdsgrupp bl.a. med syfte att arrangera fortbildningar och träffar för ledare.

Övergripande mål 2:
Våra medlemmar och ledare ska känna gemenskap, att vi är en förening där det är trivsamt och roligt
att vara medlem.

Aktiviteter för att nå övergripande mål 2:
-Arrangera ca 6 fristående äventyr som inte kräver någon förkunskap, för medlemmar att
enkelt ges möjlighet att ses över sektionsgränserna och tillfällena kan också användas till att
välkomna potentiella nya medlemmar
-Fånga upp önskemål om nya aktiviteter och andra idéer från medlemmar

-Göra en instruktion till den som vill leda ett fristående äventyr. I instruktionen ska stå vad
man ska berätta om lokalavdelningen under träffen, att man ska säga något om
allemansrätten, tips på introduktion och avslut av aktiviteten samt att man som ledare ska
bära profilkläder.
- Sätta ihop ett program på våren och ett på hösten med kommande halvårsaktiviteter.
Programmet kan t ex spridas via webb, nyhetsbrev och i Embarsboda.
- I några av nyhetsbreven ge en kort rapport från våra sektioner.

Övergripande mål 3:
Vår verksamhet ska synas mer, utanför vår egen organisation.
Aktiviteter för att nå övergripande mål 3:
-Se till att det finns bra information om vår förening i Embarsboda, bl.a. genom att uppdatera
och trycka foldern om vår lokalavdelning samt trycka en skylt med information om vår
lokalavdelning som kan sättas utomhus.
-Ha som mål att genomföra minst 2 aktiviteter med andra föreningar/aktörer i kommunen.
-Hitta en ny marknadsföringskanal utöver sociala medier (Facebook, Instagram), nyhetsbrev
och affisch i Embarsboda.
-Ha konkreta ideer när/vid vilket/a event lokaltidningen ska kontaktas under året.
-Aktivt arbeta med vår kommunikationsplan och göra den känd bland våra ledare.


STYRELSE 2024 - MÄRSTA-SIGTUNA

ORDFÖRANDE
Ida Niklasson - ida.niklasson1@gmail.com
Födelseår: 1982
Uppdrag i lokalavdelningen:Ledamot 

VICE ORDFÖRANDE-LEDAMOT
Jonas Enström- 

Födelseår: 1980
Uppdrag i lokalavdelningen: ledamot i styrelsen 

KASSÖR-LEDAMOT
Krister Stark -krister_stark@hotmail.com

Födelseår: 1985
Uppdrag i lokalavdelningen:
 ledamot i styrelsen

SEKRETERARE-LEDAMOT
Monika Jansson
Födelseår: 1958
Uppdrag i lokalavdelningen:ledamot i styrelsen 

LEDAMOT

Ylva Strandell - ylvastrandell@gmail.com
Födelseår: 1972 
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/webmaster

SUPPLEANT

Per Huss - per.huss@friluftsframjandet.se
Födelseår: 1977
Uppdrag i lokalavdelningen: Kajakledare, Styrelsesuppleant 

WEBMASTER
Ylva Strandell - ylvastrandell@gmail.com

 

Styrelsemöten 

2024 

Datum
Tis 16/4 18.30 Styrelsemöte Digitalt
Tis 14/5 18.30 Styrelsemöte Embarsboda
Mån 10/6 18.30 Styrelsemöte Embarsboda
Mån 2/9 18.30 Styrelsemöte Embarsboda
Sön 6/10 9-16 Långmöte ej bestämt
Tis 5/11 18-21 Budgetmöte Digitalt
Tis 3/12 18.30 Styrelsemöte Embarsboda

2025

Datum
Tis 14/1 18.30 Styrelsemöte Digitalt
Tis 4/2 18.30 Styrelsemöte Embarsboda
Tis 4/3 18.30 Arbetsmöte inför årsmötet Digitalt
Tis 11/3 18-21 Årsmöte Kabinen Märsta