Covid-19 och Friluftsfrämjandet (Uppdaterad 2021-12-02)

Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Om oss i Märsta-Sigtuna

Vår lokalavdelning i Märsta-Sigtuna, bildades 1958. Vi är i dagsläget drygt 600 medlemmar.

Kontaktuppgifter mm
marsta-sigtuna@friluftsframjandet.se
Adress: Postbox 2042, 195 02 Märsta
Bankgiro: 5013 - 3297
Swish 123 458 0023
Organisationsnummer: 814800 - 3794

Våra viktigaste aktiviteter/händelser under det kommande året, 2021:

Mätbara mål

 • Utbilda 6 nya ledare under 2021
 • Vid medlemsårets slut vara 660 medlemmar
 • Anordna 4 stycken fristående äventyr eller temadag

Styrelsens verksamhetsplan
Aktiviteter för att nå målen

Rekrytera, utbilda och vårda ledare

 • Skapa en ledarvårdsgrupp
 • Se till att det är kostnadsneutralt att vara ledare

Verksamhetsutveckling

 • Ordna fristående äventyr samt temadagar

Använda Äventyrshanteraren

 • Alla våra aktiviteter ska finnas i Äventyrshanteraren
 • Alltid erbjuda möjlighet att betala deltagaravgift via Äventyrshanteraren

Samhällsdialog- och påverkan

 • Bevaka utskick från kommunen rörande bl.a. detaljplaner
 • Tillse att lokalavdelningens kommunikation sker enligt vår nya kommunikationsplan
 • I enlighet med vårt hållbarhetstänk ordna klädbytardagar tillsammans med andra aktörer i kommunen
 • Använda Embarsboda som inspirationskälla för miljötänk i vardagslivet

Sektionernas verksamhetsplan

Vandring
Sektionen har under 2020 utbildat nya ledare och satsar nu på att lugnt och metodiskt öka antalet aktiviteter. Den lyckade omställningen av tipspromenaderna fortsätter även under våren.

Kajak
Kajak var den av våra verksamheter för vuxna som lättast ställde om sin verksamhet för att följa coronarestriktionerna under 2020. Det syns även på planerna inför 2021 där fortsatt föryngring av kajakparken planeras och där 3 ledare ska utbildas.

Långfärdsskridsko,
Långfärdsskridskosektionens mål är att i god gemenskap erbjuda intressanta och säkra, ledarledda turer. Vi ordnar normalt turer varje helg. Innan turerna rekar vi isen, det vanligaste åkområdet är Uppland och Sörmland, men även turer längre bort kan förekomma. Vi har också nybörjarkurser, i regel vartannat år.

I år har vi utmaningen (förutom att det inte funnits åkbara isar i vårt närområde) att hantera turerna på ett säkert sätt när det gäller corona. Vi har två ledare under utbildning, som i år ska gå steg 3.

Mountainbike
Till turerna kommer både barn och vuxna. Mountainbike är en av våra mest ledarintensiva verksamheter, dvs gränsen för antal deltagare per ledare är lägre än för andra grenar. Förhoppningen är att under2021 rekrytera och utbilda minst en till ledare.

Barnskridskoskola
Sektionen gick miste om säsongen 20/21 p.g.a. corona. Därför blir utmaningen under 2021 att hitta nya ledare och nå ut till kommuninnevånarna med att vi fortsatt erbjuder skridskoskola för barn.

Knopp, Knytte, Mulle, Strövare och Frilufsare
Det ser ut som att sektionen kommer ha 8 grupper igång, och att vi har grupper från knopp upp till frilufsare. Om det är möjligt så planerar vi för en gemensam aktivitetsdag för alla grupper till hösten. Sektionens ledare ser fram mot att kunna samla all utrustning i friggeboden i Embarsboda, istället för att som nu ha den utspridd hos olika ledare.

STYRELSE 2021 - MÄRSTA-SIGTUNA LOKALAVDELNING

ORDFÖRANDE
Emelie Runfeldt
- emelie.runfeldt@gmail.com
Födelseår: 1978
Uppdrag i lokalavdelningen: Ordförande, sektionsledare för barnverksamheten, Mulleledare
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Deltagit själv i barnverksamheten och TVM. Barn- och ungdomsledare, kajakledare, ledamot i distriktsstyrelsen, kursledare för Strövare och Frilufsare i Upplandsdistriktet, bytesmarknadsarrangör. 

VICE ORDFÖRANDE
Anders Esselin -
anders@mannature.se
Födelseår: 
1965
Uppdrag i lokalavdelningen: 
Vice ordförande, Sektionsledare/ledare vandring
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: 
Fjälledare

KASSÖR
Kristina Kleiner -
hakankleiner@telia.com
Födelseår: 
1970
Uppdrag i lokalavdelningen:
 Ledamot, Sektionsledare/ledare barnskridskoskolan, värd i Embarsboda 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: 
Gick i Mulle, Strövarna och Frilufsarna och skidskolan som barn. Har varit Knytteledare och sektionsledare för barnverksamheten 

SEKRETERARE
Åsa Krantz
- asakrantz127@gmail.com
Födelseår: 1970
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/sekreterare, funktionär, värd i Embarsboda
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Barn- & ungdomsledare, TVM:are

LEDAMÖTER
Ylva Strandell - ylvastrandell@gmail.com
Födelseår: 1972 
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/webmaster, funktionär, värd i Embarsboda 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Barn- & ungdomsledare, TVM:are

Patrik Kärr
Födelseår:
Uppdrag i lokalavdelningen:  ledamot i styrelsen
Bakgrund i Friluftsfrämjandet:

SUPPLEANTER
Per Huss
 - per.huss@friluftsframjandet.se
Födelseår: 1977
Uppdrag i lokalavdelningen: Kajakledare, Styrelsesuppleant 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Som deltagare främst inom kajak och vandring.

Lena Söder - lenasoder@yahoo.com
Födelseår: 1953
Uppdrag i lokalavdelningen: Styrelsesuppleant 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Som deltagare främst i vandringar, långfärdsskridsko samt fjällresor.

 

WEBMASTER
Ylva Strandell - ylvastrandell@gmail.com

VANDRARTORPET EMBARSBODA
Per Toräng - pertorang(a)gmail.com 

 

Styrelsemöten 

Tis   20/4
Mån 17/5 
Tis   15/6 
Mån 30/8 
Lör  2/10 
Tis   26/10
Mån 22/11 
Tis   14/12 

2022
Tis    11/1 
Mån  7/2 
Ons   9/3 Årsmöte