Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

 • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
 • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Om oss i Märsta-Sigtuna

Vår lokalavdelning i Märsta-Sigtuna, bildades 1958. Vi är i dagsläget drygt 600 medlemmar.

Våra viktigaste aktiviteter/händelser under det kommande året, 2020:

        Rekrytera, utbilda och vårda ledare
 • Skapa en ledarvårdsgrupp
 • Underhålla avsnittet ”info till ledare inom lokalavdelning” så att där alltid finns aktuell information
 • Tillskjuta medel för utbildning av nya ledare
 • Erbjuda fortbildningar
 • Förse ledarna med profilkläder
 • Se till att det är kostnadsneutralt att vara ledare, dvs vi ska betala reseersättningar etc
  Verksamhetsutveckling
 •  Ordna fristående äventyr samt temadagar
 •  Walk and Talk ska vara en regelbunden aktivitet
 •  Ordna en lokal verksamhetskonferens
  Använda Äventyrshanteraren
 •  Alla våra aktiviteter ska finnas i Äventyrshanteraren
 • Använda möjligheten att ta betalt via webben
  Samhällsdialog- och påverkan
 • Bevaka utskick från kommunen rörande bla detaljplane
 •  Ta fram en kommunikationsplan
 • I enlighet med vårt hållbarhetstänk ordna klädbytardagar tillsammans med andra aktörer i kommunen
 • Använda Embarsboda som inspirationskälla för miljötänk i vardagslivet

Kontaktuppgifter mm
marsta-sigtuna@friluftsframjandet.se
Adress: Postbox 2042, 195 02 Märsta
Bankgiro: 5013 - 3297
Swish 123 458 0023

Organisationsnummer: 814800 - 3794

 

STYRELSE 2020 - MÄRSTA-SIGTUNA LOKALAVDELNING

ORDFÖRANDE
Emelie Runfeldt
- emelie.runfeldt@gmail.com
Födelseår: 1978
Uppdrag i lokalavdelningen: Ordförande, sektionsledare för barnverksamheten, Mulleledare
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Deltagit själv i barnverksamheten och TVM. Barn- och ungdomsledare, kajakledare, ledamot i distriktsstyrelsen, kursledare för Strövare och Frilufsare i Upplandsdistriktet, bytesmarknadsarrangör. 

VICE ORDFÖRANDE
Kristina Kleiner
- hakankleiner@telia.com
Födelseår: 1970
Uppdrag i lokalavdelningen: Vice ordförande, Sektionsledare/ledare barnskridskoskolan, värd i Embarsboda 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Gick i Mulle, Strövarna och Frilufsarna och skidskolan som barn. Har varit Knytteledare och sektionsledare för barnverksamheten 

KASSÖR
Mari-Anne Wallin
- mari-annewallin3@hotmail.com
Födelseår: 1941
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/kassör, funktionär, värd i Embarsboda
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Aktiv medlem - stavgång och fjällvandring 

SEKRETERARE
Åsa Krantz
- asakrantz127@gmail.com
Födelseår: 1970
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/sekreterare, funktionär, värd i Embarsboda
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Barn- & ungdomsledare, TVM:are

LEDAMÖTER
Ylva Strandell - y34752@gmail.com
Födelseår: 1972 
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/webmaster, funktionär, värd i Embarsboda 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Barn- & ungdomsledare, TVM:are

Ebba Sandström - ebba.sandstrom22@hotmail.com
Födelseår: 1993
Uppdrag i lokalavdelningen: Sektionsledare MTB, ledamot i styrelsen
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Mulle, medlem

Anders Esselin - anders@mannature.se
Födelseår: 1965
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Fjälledare

SUPPLEANTER
Joacim Norberg
- nintendogeek88@gmail.com
Födelseår: 1988
Uppdrag i lokalavdelningen: suppleant 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: endast som deltagare

WEBMASTER
Ylva Strandell - y34752@gmail.com

VANDRARTORPET EMBARSBODA
Per Toräng - pertorang(a)gmail.com