Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Om oss i Märsta-Sigtuna

Vår lokalavdelning i Märsta-Sigtuna, bildades 1958. Vi är i dagsläget drygt 600 medlemmar.

Kontaktuppgifter mm
marsta-sigtuna@friluftsframjandet.se
Adress: Postbox 2042, 195 02 Märsta
Bankgiro: 5013 - 3297
Swish 123 458 0023
Organisationsnummer: 814800 - 3794

Verksamhetsplan Märsta-Sigtuna 2022
Här presenterar vi en kortversion av lokalavdelningens verksamhetsplan för 2022.
När vi tog fram verksamhetsplanen
utgick vi från den övergripande 3-åriga verksamhetsplan som är gemensam för Friluftsfrämjandets
tre nivåer och som antogs på riksstämman 2021.
Den 3-åriga verksamhetsplanen antogs på riksstämman 2021. Den konkretiserar vad vår
organisation behöver fokusera på de kommande 3 åren för att uppnå målen i Strategi 2030:

1. Fler aktiva medlemmar genom många, bra och engagerade ledare
2. Mer utomhuspedagogik i förskola och skola (detta fokusmål har vi ingen lokal
verksamhetsplan för)
3. Mer inspiration till allmänheten

Övergripande mål 1:
Alla våra aktiviteter ska läggas in i äventyrshanteraren av ansvarig ledare. Vi vill jobba för att i första
hand locka fler av våra egna medlemmar till lokalavdelningens aktiviteter.
Delmål för att nå övergripande mål 1:
- På de aktiviteter där det känns angeläget ger vi förtur till våra egna medlemmar.
- På vår ledarsida ska det finnas en länk till centralas information om hur man lägger in
aktiviteter i äventyrshanteraren.


Övergripande mål 2:
Vi ska ha välutbildade ledare som känner sig stolta och nöjda med att vara ledare i vår
lokalavdelning. Vi vill också rekrytera nya ledare.
Delmål för att nå det övergripande mål 2:
-Sektionsledarna ska tipsa sina ledare om vilka fortbildningar som finns och uppmana att
fortbilda sig vid ett eller flera tillfällen under en tvåårsperiod, enligt Friluftsfrämjandets
styrdokument för ledare.
- Vi ska uppmana alla ledare att hålla ögonen öppna för potentiella ledare bland deltagarna.
- Vi ska hålla en informationsträff för personer som är intresserade av att bli ledare, där
vi informerar om lokalavdelningen och vad det innebär att vara ledare.
- Vi ska bilda en ledarvårdsgrupp med syfte att arrangera fortbildningar och träffar för
ledare.
- Vi ska erbjuda våra ledare fortbildning i första hjälpen
- Vi ska sondera vilka fortbildningar våra ledare vill ha

Övergripande mål 3:
Våra medlemmar och ledare ska känna gemenskap, att vi är en förening där det är trivsamt och roligt
att vara medlem.

2 Delmål för att nå övergripande mål 3:
- Vi ska hitta tillfällen och sätt att träffas över sektionsgränserna för att göra saker
tillsammans.
- Vi vill arrangera lokala fortbildningar för ledare, t ex första hjälpen.
- Vi ska jobba för att flera av våra sektioner arrangerar en prova-på-aktivitet för ledare från
andra sektioner. Barnverksamheten, kajak och vandringssektionen planerar redan för detta
under året.
- I varje nyhetsbrev ger vi en kort rapport från en av våra sektioner.
- Vi ska se till att alla sektioners verksamhet syns på sociala medier.

Övergripande mål 4:
Vår verksamhet ska synas mer, utanför vår egen organisation.
Delmål för att nå övergripande mål 4:
- Arrangera minst 4 fristående äventyr för att nå potentiella nya medlemmar. Ett av
äventyren är ett matlagningsevent.
- Göra en instruktion till den som vill leda ett fristående äventyr. I instruktionen ska stå vad
man ska berätta om lokalavdelningen under träffen, att man ska säga något om
allemansrätten, tips på introduktion och avslut av aktiviteten samt att man som ledare ska
bära profilkläder.
-Bilda en grupp som jobbar med våra sociala medier.
- Sträva efter att alla planerade och genomförda aktiviteter ska synas i våra sociala medier.
- Tipsa lokaltidningen om när vi har något spännande på gång, minst fyra gånger under året.
- Aktivt arbeta med vår kommunikationsplan och göra den känd bland våra ledare.

Övergripande mål 5:
Vi ska vara ambassadörer för allemansrätten.
Delmål för att nå övergripande mål 5:
- Uppmana alla ledare att prata om lämpliga delar av allemansrätten under sina äventyr.
- Se till att vi har information om allemansrätten i Embarsboda.
- Göra ett inlägg om allemansrätten i varje nyhetsbrev.
- Informera om allemansrätten på sociala medier
- Diskutera på ledarträffar och sektionsledarträff hur andra sektioner pratar om
allemansrätten.

STYRELSE 2022 - MÄRSTA-SIGTUNA LOKALAVDELNING

ORDFÖRANDE
Emelie Runfeldt
- emelie.runfeldt@gmail.com
Födelseår: 1978
Uppdrag i lokalavdelningen: Ordförande, sektionsledare för barnverksamheten, Mulleledare
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Deltagit själv i barnverksamheten och TVM. Barn- och ungdomsledare, kajakledare, ledamot i distriktsstyrelsen, kursledare för Strövare och Frilufsare i Upplandsdistriktet, bytesmarknadsarrangör. 

VICE ORDFÖRANDE
Anders Esselin -
anders@mannature.se
Födelseår: 
1965
Uppdrag i lokalavdelningen: 
Vice ordförande, Sektionsledare/ledare vandring
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: 
Fjälledare

KASSÖR
Kristina Kleiner -
hakankleiner@telia.com
Födelseår: 
1970
Uppdrag i lokalavdelningen:
 Ledamot, Sektionsledare/ledare barnskridskoskolan, värd i Embarsboda 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: 
Gick i Mulle, Strövarna och Frilufsarna och skidskolan som barn. Har varit Knytteledare och sektionsledare för barnverksamheten 

SEKRETERARE
Åsa Krantz
- asakrantz127@gmail.com
Födelseår: 1970
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/sekreterare, funktionär, värd i Embarsboda
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Barn- & ungdomsledare, TVM:are

LEDAMÖTER
Ylva Strandell - ylvastrandell@gmail.com
Födelseår: 1972 
Uppdrag i lokalavdelningen: Ledamot/webmaster, funktionär, värd i Embarsboda 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Barn- & ungdomsledare, TVM:are

Ida Niklasson - ida.niklasson1@gmail.com
Födelseår: 
1982
Uppdrag i lokalavdelningen:Ledamot 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: 

Patrik Kärr
Födelseår:
Uppdrag i lokalavdelningen:  ledamot i styrelsen
Bakgrund i Friluftsfrämjandet:

SUPPLEANTER
Per Huss
 - per.huss@friluftsframjandet.se
Födelseår: 1977
Uppdrag i lokalavdelningen: Kajakledare, Styrelsesuppleant 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Som deltagare främst inom kajak och vandring.

Lena Söder - lenasoder@yahoo.com
Födelseår: 1953
Uppdrag i lokalavdelningen: Styrelsesuppleant 
Bakgrund i Friluftsfrämjandet: Som deltagare främst i vandringar, långfärdsskridsko samt fjällresor.

 

WEBMASTER
Ylva Strandell - ylvastrandell@gmail.com

VANDRARTORPET EMBARSBODA
Per Toräng - pertorang(a)gmail.com 

 

Styrelsemöten 

Tis 19/4 18.30 

Ons 18/5 18.30 

Tis 14/6 18.30 

Tis 30/8 18.30 

Sön 2/10 10.00-15.00 

Tis 8/11 18.30 

Ons 14/12 18.30 


2023

Tis 17/1 18.30

Ons 15/2 18.30 

Ons 8/3 Årsmöte