Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Friluftsliv för ALLA

Friluftsfrämjandet strävar efter att erbjuda äventyr för ALLA oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Här kan du ta del av Region Mälardalens tips och tankar kring hur lokalavdelningar kan arbeta med detta.