Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Ledarinfo barn o ungdom

Ledare till grupperna är vi alltid i behov av fler!

Du börjar som hjälpledare i någon grupp och får sedan chansen att gå Friluftsfrämjandets egna ledarutbildning innan du få ansvaret för en egen grupp, alltid tillsammans med fler ledare eftersom vi naturligtvis aldrig går ut ensamma med barnen i skogen. Är du intresserad av att bli barn- eller ungdomsledare så kontakta Karen-Marie Kaasgaard (karenmarie.fflidk@gmail.com). 

Alla ledare/hjälpledare/funktionärer ska vara medlemmar i Friluftsfrämjandet.
Vart tredje år ska alla aktiva ledare/hjälpledare/funktionärer, som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdom under 18 år, uppvisa utdrag ur belastningsregistret, se under fliken "Dokument".
Alla ledare är välkomna att vara med på styrelsemötena som anordnas ca 1 gång per månad.

Ansvarig ledare
Varje grupp måste ha minst en utbildad/godkänd ledare som är ansvarig för gruppen.
Man får aldrig gå ut som ensam ledare för en grupp. Det är en säkerhetsfråga om man t.ex. behöver gå tillbaka med ett barn. Då ska det finnas någon annan vuxen som kan stanna med övriga barn i gruppen.
Huvudledaren för varje grupp, gärna även hjälpledarna, ska gå Studiefrämjandets cirkelledarutbildning.
Lokalavdelningen erbjuder hjälpledarna en grundutbildning i regionens regi och efter det blir man ledare. Optimalt är om man är med som hjälpledare några terminer innan man går ledarutbildningen. I undantagsfall använder vi mentorer till hjälpledare i de lägre åldrarna så att man kan starta upp i väntan på ledarutbildning.

Nya barn i grupperna
Vi har en gemensam kö till alla grupper i verksamheten. Alla nyanmälningar ska göras enligt information på hemsidan www.friluftsframjandet.se/lidkoping/Anmälan till Barngrupp. Hänvisa föräldrarna dit.
Innan ni som ledare för en grupp kan ta in ett nytt barn måste ni kolla att ingen annan står i kö för en plats! Det gäller även syskon till barn som redan är med i någon verksamhet.
Nya barn kan provapå en-två gånger innan de bestämmer sig om de vill vara med i verksamheten.
Nya ledare/hjälpledare får förtur till sina barn och ungdomar oavsett vilken verksamhet de ska gå i.

Ledarbarn
Barn till ledare/hjälpledare/funktionär betalar ingen aktivitetsavgift oavsett vilken grupp de deltar i. De skall självfallet vara medlemmar i Friluftsfrämjandet.

Aktivitetsavgift
Aktivitetsavgiften är 120 kr per termin för Knyttebarn och Mullebarn.
För Strövarna och Frilufsarna är aktivitetsavgiften 150 kr per termin.
Avgiften betalas till gruppens ledare som sedan redovisar enligt nedanstående punkt.
För eventuella läger uttas en separat avgift som ska täcka kostnaderna. Varje vuxen och barn svarar för sina egna resekostnader.
Finns det önskemål om aktiviteter som medför en extra kostnad så ta kontakt med styrelsen.

Redovisning
Den ekonomiska redovisningen i slutet på varje termin ger ett överskott motsvarande summa aktivitetsavgifter med avdrag för ”ledares utlägg”. Detta redovisade överskott kommer tillbaka till barngruppen i form av tygmärken, metallmärken mm. Dessutom skall överskottet bidraga till att täcka kostnader för ledarutbildning samt till reparationer och komplettering av utrustning som finns att låna inom lokalavdelningen. Använd blanketten "Ekonomirapport" som finns under fliken "Dokument". 

Anmälningslista
Inför terminsstart skall huvudansvarig ledare för varje grupp fylla i en Anmälningslista och maila till medlemsombudet i föreningen, just nu karenmarie.fflidk@gmail.com. Strövar och Lufsarledare måste dessutom maila anmälningslistan till  Studiefrämjandetmikael.wahlborg@studieframjandet.se  

Tillbaka från Studiefrämjandet får man då en studiecirkellista/närvarolista. Den kan fås digitalt om så önskas.
Efter avslutad termin redovisar man timmarna till Mikael. Läs även under "Info till alla ledare/Studiefrämjandet”.

Verksamhetsmaterial till deltagarna i barn/ungdomsgrupperna
När det börjar nya barn i Knytte, Mulle och Strövare så får de kåsa, tygmärke och klistermärke. Nya Knyttebarn får dessutom en lupp att ha med sig i ryggsäcken på alla träffar! Vid terminens slut eller när ledarna tycker det passar under terminen får de pins i terminens färg.
Lufsarna får lufsarpins, tygmärke och blå Friluftsfrämjarkåsa när de börjar i Lufsarna.
TVM deltagare får tygmärke och blå Friluftsfrämjarkåsa när de börjar i TVM.
Verksamhetsmaterialet finns i lådor i stugan på Sjölunda på verksamhetshyllan!

Man kan utrusta deltagarna i barn- och ungdomsgrupperna med någon friluftsartikel vid lämpligt tillfälle en gång om året. Exempel:
Reflex, Nyckelring, Packpåse, Vattenflaska, Matkåsa, Vikkåsa, Sittunderlag eller Spork.
När något tar slut eller om ledarna har önskemål om andra artiklar som borde finnas så hör av dig Karen Marie.
På Friluftsfrämjandets webbshop kan man se utbudet av FF`s material. Har man önskemål om andra saker som inte finns där så går det bra att höra av sig ändå!
Meddela  karenmarie.fflidk@gmail.com vad du vill utrusta dina deltagare med inför kommande termin så sakerna finns på plats när terminen börjar!