Logga in på Mina sidor
Glömt lösenord?
Bli Medlem

Info till alla ledare och funktionärer

Ledare till grupperna är vi alltid i behov av fler!

Du börjar som hjälpledare i någon grupp eller verksamhetsgren och får sedan chansen att gå Friluftsfrämjandets egna ledarutbildning innan du får ansvaret för en egen grupp, alltid tillsammans med fler ledare eftersom vi naturligtvis aldrig leder en grupp ensam. Är du intresserad av att bli ledare så kontakta respektive grenledare (se under fliken "Vår verksamhet").

Medlemskap
Alla ledare, hjälpledare, funktionärer och deltagare måste vara medlemmar i Friluftsfrämjandet. (Man får “provapå” vid ett tillfälle innan man blir medlem!) 
Medlemsavgift för nya medlemmar skall lösas efter 1:a träffen för att olycksfallsförsäkring skall gälla. Medlemsåret är 1/10-30/9. Betalas in till Centrala Friluftsfrämjandet. Använd friluftsframjandet.se/Medlem där kan man se aktuella förmåmer, priser och alternativa medlemskap! Medlemstidningen Friluftsliv ingår i medlemskapet.

 •  Gamla medlemmar:  får besked från Centrala Friluftsfrämjandet när det är dags att förnya medlemskapet. 
 •  Nya deltagare i grupper:  I inbjudan kan ledaren hänvisa till hemsidan för att bli medlem.
 •  Medlemsombudet (eller huvudansvarig i varje grupp) jämför anmälningslistan med medlemsregistret under terminen. Har inte medlemsavgiften betalats i slutet av terminen, skickas påminnelse. Efter ännu en påminnelse utan åtgärd, avstängs deltagaren från gruppen.

Ledarträff Styrelsemöte Årsmöte
Styrelsen eller grenledarna anordnar ledarträffar ca. 2 gånger/år. 
Syftet är att man delges aktuell information, planerar verksamheten och träffar andra ledare för erfarenhets- och idéutbyte.
Vart tredje år ska alla aktiva ledare/hjälpledare/funktionärer, som har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdom under 18 år, uppvisa utdrag ur belastningsregistret, se under fliken "Dokument".
Huvudledaren för varje grupp, gärna även hjälpledarna, ska gå Studiefrämjandets cirkelledarutbildning.
Alla ledare är alltid välkomna att vara med på styrelsemötena som anordnas ca 1 gång per månad.
Alla medlemmar kallas till årsmötet som inträffar i mars varje år.

Hemsidan och Facebooksidan
På hemsidan lägger man upp sin grupp som ett ”Äventyr”. Där avrapporterar man efter genomförd verksamhet hur många deltagare man varit. Detta går in som statistik till Friluftsfrämjandet centralt och är viktigt eftersom det är så det syns vilken verksamhet vi har i lokalavdelningen och nationellt.
Hemsidans adress är www.friluftsframjandet.se/lidkoping 
Kom gärna med förslag om förbättringar av hemsidan till webbansvarig borje.svensson@friluftsframjandet.se.
Lokalavdelningen har en egen Facebooksida. www.facebook.com/FriluftsframjandetLidkoping Där hjälps vi åt att lägga upp bilder från verksamheterna. Det är en bra kanal för att sprida information till sådana som inte redan är med i verksamheten.

Rapportering till Studiefrämjandet   

 • Vi kan rapportera vissa typer av verksamheter till Studiefrämjandet som då kan var behjälpliga med vissa ekonomiska medel till något specifikt som vi och de tycker är lämpligt. Det är därför viktigt att vi rapportera in det vi kan. 
 • Vi ska i alla aktiviteter som kommer rapporteras in skriva ”i samarbete med Studiefrämjandet” och de ska föranmälas till Mikael varpå även Studiefrämjandet kan göra reklam i sina kanaler. Studiefrämjandet vill gärna vara involverat till viss del i planeringen av verksamheten också.
 • Endast aktiviteter med barn över 6 år räknas och vi kan inte längre rapportera in Knytte genom att använda föräldrarna eftersom verksamheten är riktad till barnen. Därför blir det från andra året i Mulle som det är aktuellt att rapportera till Studiefrämjandet.
 • För att kunna ta del av stödet måste minst huvudledaren i varje grupp gå Studiefrämjandets digitala cirkelledarutbildning som är 1 ½ h. Vi försöker hitta ett tillfälle i vår när vi samlat gör detta och sedan kanske ett uppsamlingstillfälle.

Det finns tre olika typer av verksamheter/aktiviteter som kan rapporteras till Studiefrämjandet.

 1. Annan folkbildningsverksamhet – lista med deltagare och personnummer skall lämnas in, listan kan lämnas in efter genomförd aktivitet men det ska vara föranmält att den kommer ske. Hit räknas:
 • Verksamhet för barn 6-13 år. Maila Mikael för att få en digital lista innan start
 • Kortare utbildningsdag, tex Provapåpaddling, Plurrövning, kortare teknikkurs
 1. Studiecirkel - Minst 3 gånger, minst tre deltagare, totalt minst 9h. Studieplan och lista med deltagare och personnummer ska lämnas in.
 • Ålder 13 =>
 • Teknikkurs
 • Säkerhetskurs etc
 1. Kulturprogram – Krävs ej personnummer, ska vara någon slags folkbildning för att kunna rapporteras dvs inte bara en tur där vi vandrar, paddlar ed ”för nöjes skull”. Anmäl i förväg att det ska bli av. Minst 5 deltagare plus ledare
 • Exempelvis Temavandringar, temapaddlingar

Dessutom finns det regionala pengar till ledarfortbildning så ledarträffar ska anmälas i förväg. Minst tre studietimmar krävs.

Utbildningsbehov
Vi kan maila önskemål om utbildningar som vi skulle vilja få och som Studiefrämjnadet kanske kan vara behjälpliga med så kommer de göra försök att ordna detta. 
Vi kommer maila in önskemålet om en längre Första hjälpen-utbildning med HLR med friluftsinriktning eftersom detta krävs för att tex gå FF Fjälledarutbildning och Vandringsledarutbildning.