Sök på webbplatsen

Hitta lokalavdelning

Som medlem får du

  • Tillgång till Sveriges bredaste utbud av guidade friluftsaktiviteter
  • Stödjer vårt arbete med hela Sveriges friluftsliv, och mycket mer...
Bli medlem

Logga in

Skogsknytte 3-4 år

Att leka ute i naturen är väldigt spännande. En gångstig, myrstack eller en liten bäck sätter fart på fantasin. Varför bor myrorna i en stack? Kan grodor simma? Sover träden? Skogsknytte är Friluftsfrämjandets äventyr för nyfikna 3-4-åringar. I naturen utvecklar barnen sin motorik och får kunskap om vår underbara skog under erfarna ledares trygga närvaro. Allt kryddas med härliga pedagogiska lekar och sånger tillsammans med barnen. Naturligtvis, får också mamma, pappa, farmor eller morfar följa med på resan.

Knopp- och Knyttegrupp

Välkommen till Knopp och Knytte - friluftsfrämjandets barnverksamhet. Vi blir fyra ledare som tillsammans med er föräldrar håller i denna grupp där vi har gemensam samling och fika men där aktiviteterna är lite olika beroende på om man är Knopp (de yngsta) eller Knytte (de något äldre). Det viktiga är att har man ett barn i Knopp och ett i Knytte krävs det två vuxna, på grund av att vi delar grupperna och barnen oavsett ålder behöver de vuxnas stöd. Kontakta ledarna för program.